Canvas system - Student

Statisk artikkel

Canvas-innlogging feilet

Kunne ikke finne din Canvas-konto.

Du forsøkte å logge inn i Canvas ved OsloMet. Innloggingen feilet fordi du ikke er opprettet som bruker i Canvas, selv om din IT-konto er aktiv og fungerer som den skal.

Dette skyldes normalt at

  • du er student og har ikke semesterregistrert deg (eller har ikke meldt deg opp til undervisning) dette semesteret. Semesterregistrering utføres i Studentweb og det tar ca. 2 timer fra du har gjennomført semesterregistreringen til kontoen din i Canvas blir opprettet.

  • du er underviser og er ikke lagt til som lærer i emner du skal undervise i.

Dette gjør du

  • Som student: Hvis du allerede har semesterregistrert deg og stadig får denne feilmeldingen, ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt fakultet.
  • Som underviser: Ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt fakultet.