Bor det en Gründer i deg? - Student

Bor det en Gründer i deg?

Bor det en Gründer i deg?

Du tenker kanskje at innovasjon og entreprenørskap ikke er noe akkurat DU skal drive med. Da tar du feil!

Innovasjon og entreprenørskap

Arbeidsplasser forsvinner på grunn av delingsøkonomi, automatisering, ny teknologi og robotisering. I fremtiden spås det at det blir færre faste ansettelser, flere som jobber freelance og flere som etablerer egen bedrift. Likevel; mesteparten av innovasjonen som gjøres skjer i de jobbene vi allerede har, og er derfor relevant for alle å følge med på. Vi tar i bruk ny teknologi for å jobbe smartere, vi utvikler og tilpasser tilbudet vårt til brukerne for å gjøre oss relevante, uansett hvilken jobb vi har.

Det som kjennetegner vår tid er at endringene skjer mye raskere enn de har gjort tidligere, så det gjelder å henge med. Hva skjer innen ditt fagfelt? Hvilke utfordringer finnes? Hva er du opptatt av? Hva kan DU bidra med for å utvikle fagfeltet ditt og for å løse utfordringene? Dette er spørsmål vi alle bør kunne svare på. Med nysgjerrighet, samarbeidsevner, kunnskapstørst og kreativitet kommer du langt.

OsloMet opplever en økende nysgjerrighet rundt nettopp temaene innovasjon og entreprenørskap blant studentene, og selv om OsloMets kandidater samlet sett ganske lett får seg jobb, er det stadig nye eksempler på studenter fra OsloMet som har startet egen bedrift.

Med OsloMets varierte fagportefølje er det gode muligheter for å etablere tverrfaglige team allerede i studietiden som på sikt kan skape svar på morgensdagens samfunnsutfordringer.

OsloMet Karriere oppfordrer deg som er nysgjerrig på innovasjon og gründerskap til å starte utforskingen tidlig i studieløpet. I studietiden kan du skaffe deg nettverk, kunnskap og erfaring.

Her er noen av mulighetene

Nysgjerrig på en Master i entreprenørskap?

Da er kanskje dette noe for deg. Enten du ønsker å starte eget selskap eller vil bidra til omstilling og innovasjon i organisasjoner bør du ta en titt på OsloMets nye studieprogram om Entreprenørskap

Nyttige lenker

Nyttig info til deg som er gründer og vil "starte for deg selv"