Droppe til innhold

Bli med i en studentforening

Lyst på en morsommere studietid? Da bør du bli med i en studentforening! Du finner oversikten over alle foreningene våre nederst på denne siden.

Det finnes over 450 studentforeninger som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og mange av disse retter seg spesielt mot studenter ved OsloMet. Det betyr at det er et enormt mangfold av foreninger som du kan bli med i. Enten du er interessert i sport og idrett, gaming, sang, film, humanitært arbeid, entreprenørskap eller noe helt annet, så finnes det en forening for deg. Det er også mulig å bli med i fagorienterte foreninger (linjeforeninger). Sjekk ut foreningsoversikten vår nederst på siden, og meld deg inn i den foreningen som passer best for deg!

Finner du ikke en du synes ser interessant nok ut? Start en ny forening da vel!

Studentforeninger fra A til Å

AIESEC OsloMet
AIESEC is the world's largest non-profit youth-run organization. It provides young people with leadership development, cross-cultural global internships, and volunteer exchange experiences.

We send & welcome students from all around the world around 3 main activities : Gobal volunteering (Social-Internships with the United Nations), Work-Internships in Startups & Work in big companies. AIESEC provides an international students experience in our day to day activities. Created in 1948, AIESEC is now present in +125 countries, it has a consultative status at ECOSOC, at the United Nations (UN) and is also recognized by UNESCO. We look for members who want to develop their leadership skills, who want to become a world citizen and who want to strive for excellence.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 46
0167 OSLO

Kontakt

Nettside: aiesec.no

Kontaktpersoner

Dominique Dong
Telefon: 33634472443

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8699
Akademikerstudentene ved OsloMet
Studentforeningen Akademikerstudentene ved OsloMet er et studentlag i Akademikerforbundet.

Akademikerstudentene ved OsloMet har som formål å: - Ivareta medlemmenes interesser - Være en arena for faglig diskusjon - Gjøre overgangen fra studielivet til arbeidslivet lettere.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Tollbugaten 35
0157 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Ida Marie Rã¿ger Lã¿tveit
Telefon: 4793421805
Veronika Johannesen

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8599
Aksjegruppen OsloMet
Vi ønsker å analysere og spre kunnskap om aksjemarkedet til, og sammen med studenter.

Vi ønsker å analysere og spre kunnskap om aksjemarkedet til, og sammen med studenter gjennom arrangementer og undergrupper som analyserer egne porteføljer. Det vil ikke investeres penger i noen form gjennom foreningen, kun analyse og forståelse av aksjemarkedet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Rom 155
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Tormod Frogner Borge
Telefon: 4746428047
Peter Ozsvat Carlsson
Telefon: 4791009840

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8431
Alexandria
Alexandria er linjeforeningen for studenter ved arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap på OsloMet.

Linjeforeningen Alexandria har som formål å bidra til et godt sosialt miljø blant ABI-studentene, og avholder ukentlig sosiale eller faglige arrangementer. Se nettsidene våre for program og beskrivelser.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Alexandria c/o Runa Tveit Hellum
Ingeborgs gate 8A
0658 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Runa Tveit Hellum
Telefon: +4797594488
Benedicte Isabell Meidell
Telefon: 4741463138
Vanja Renate Angelica Sande Sandøy
Telefon: 4745465068

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8341
Amnesty OsloMet
Amnesty International sin studentforening ved OsloMet. Vi er en studentforening som ønsker å belyse menneskerettigheter, og menneskerettighetsbrudd.

Amnesty OsloMet er en forening som belyser kampanjer om menneskerettighetsbrudd som Amnesty International jobber mot. Vårt ønske er å spre kunnskap om menneskerettigheter og brudd på dem gjennom seminarer, filmvisning, debatter, kampanjer og stands. Er du interessert i menneskerettighetsarbeid eller ønsker å vite mer om menneskerettighetssituasjonene i verden? Har du lyst til å bli en del av vår gruppe? Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om vår forening. Email: Amnestyhioa@gmail.com

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Korsgata 25B
H0909
0551 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Nakeisha Blåtun
Telefon: +4798876104
Caroline Herlofson
Telefon: 4741223143
Zain Ul Abideen
Telefon: 4790514127

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8467
Barn oss imellom
Barn oss imellom (BOIM) er en studentforening som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn og unge.

Formålet med foreningen er å senke terskelen for å ta kontakt og samarbeide med andre profesjoner, og på denne måten kunne bedre ivareta barn og unge på en helhetlig måte. Vi tenker at en felles kunnskapsbase kan gjøre det lettere å oppdage og møte barns behov. Derfor arrangerer vi en årlig todagers konferanse med fokus på tverrfaglig samarbeid knyttet til ulike temaer. Styre: Leder: Jordyn Elisabeth Kowalski Nestleder: Mattias Hjøllo Bernstrøm Økonomiansvarlig: Hedda Eline Rand Styremedlem: Julie Olivia Glesaaen Styremedlem: Lilly Kim Styremedlem: Elise Håkull Klungtveit twitter: barn_oss instagram: barnossimellom

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Etterstadsletta 90
0659 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Jordyn Elizabeth Kowalski
Telefon: 4798886573
Mattias Hjøllo Bernstrøm
Telefon: 4799407457
Hedda Eline Rand
Telefon: +4795556757

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8550
Economia OsloMet
Studentforeningen for master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved OsloMet (avdeling SAM).

Economias formål er å markedsføre masterprogrammet, både utad til bransjen og næringslivet gjennom nettverksbygging, samt til potensielle nye studenter. Economia skal også skape et godt sosialt samhold blant studentene og sørge for kvalitet og utvikling i studiet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

c/o Ine Kari Helgestad
Hegdehaugsveien 36A
0352 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Ine Kari Helgestad
Telefon: 4747241902
Karoline Opheim
Telefon: 4740480675
Maria Christiane Høy
Kristine Algrøy
Telefon: 4791329411
Øyvind Seim
Telefon: 4793498241
Martin Furulund
Telefon: 4748200382

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8197
Elixir
Elixir er en linjeforening for farmasistudenter ved OsloMet.

Elixir sitt formål er å fremme godt studiemiljø blant farmasistudentene ved OsloMet - Storbyuniversitet, samt knytte gode relasjoner til våre fremtidige kolleger, farmasistudenter, ved UiO og andre helsefag relaterte instanser.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Postboks 4
St. Olavs Plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Johanna Heim
Telefon: 4798115563
Emilie Luu
Telefon: 4741378698

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8165
Ergoterapistudentene Oslo
Ergoterapistudentene Oslo er organisasjonen for deg som er ergoterapistudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ergoterapistudentene Oslo er organisasjonen for deg som er ergoterapistudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi jobber for studentenes innflytelse på skolen, i Ergoterapeutene og UNIO. Vi holder kurs som relateres til utdanningen, støtter opp om sosiale arrangementer, kjemper for en bedre skolehverdag og vi engasjerer studentene. Følg med på aktivitetsplanen vår! Ta kontakt om du ønsker å være med på noe. Trenger du støtte til bachelor prosjekt, utenlandsopphold, sosialt arrangement eller noe annet spennende som kan relatere til ergoterapi? Send oss en søknad om støtte. Vi behandler fortløpende!

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Stortingsgata 2
0158 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Inger Tone Christiernin
Telefon: +4793404355
Annika Bysveen
Telefon: 4791316276

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8241
Fadderforeningen Kjeller HiOA
Fadderforeningen Kjeller HiOA er en uavhengig studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet med foreningen er å skape en god fadderperiode og legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø for studentene ved studiested Kjeller på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Kunnskapsveien 55
2007 Kjeller

Kontakt

Kontaktpersoner

Jesper Jørgensen
Telefon: 4745447746
Kristina Korneliussen
Telefon: 4745215726

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8513
Fashion Production
Formålet med foreningen er å jobbe mot en avgangs-visning etter innlevert Bachelor. Vi vil også holde andre arrangementer for å skape engasjement og samhold på tvers av års-trinnene.

Vi har som formål å styrke det sosiale samholdet på et lite studie, samt holde arrangementer som alle klassetrinn kan være en del av. Hovedformålet er å jobbe mot en avgangs-visning der siste-års-studenter viser Bachelor-oppgavene sine.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 46
C/O Hannah Othilie R. Marthinsen
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Hannah Othilie Romberg Marthinsen
Telefon: +4799482334
Stine Maria Nilsson
Telefon: 4741502383
Stine Ripegutu
Telefon: +4748245363
Christina Evelyn Dang
Telefon: 4798815480

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8571
Flyt
Linjeforening for barnehagelærerstudentene ved HiOA

Vi er tilknyttet alle barnehagelærerstudenter på OsloMet - Storbyuniversitetet, campus Pilestredet og Sandvika. Vi vil bidra med faglig inspirasjon som supplement til klasserommet, og vi ønsker å bygge opp det sosiale studentmiljøet på campus.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Knut Alvssons vei 19
0574 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Elise Håkull Klungtveit
Telefon: +4791145894
Johnny Hyunh
Telefon: 4740098562
Frank Aleksander Bræin
Telefon: 4746412913
Lena Larsen
Telefon: 4740308478

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8359
FYSIO - Oslo
Vi er en forening og interesseorganisasjon for fysioterapistudentene ved OsloMet. Vi arrangerer faglig påfyll i form av kurs og foredrag, i tillegg til sosiale arrangementer for bedre studiemiljø.

FYSIO Oslo er en studentforening som har 2 hovedfunksjoner: 1) Planlegging av kurs og forelesninger, samt sosiale arrangementer for fysioterapistudenter som nyttårsball, spillkveld, fysiofest, skiturer, Holmenkollenstafetten og mye mer! 2) Holde kontakt med NFF, Norges Fysioterapiforbund, for å uttrykke og fremheve studentenes ønsker og behov.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Flesakervegen 10
2385 BRUMUNDDAL

Kontakt

Kontaktpersoner

Kamilla Skallerud
Telefon: 4791878611

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8703
Gullstrupene
Det eldste studentkoret på OsloMet som synger med struper av gull!!

Vi er et godt og blandet kor for alle studenter ved OsloMet. Vi har øvelser hver torsdag kl. 18:30-20:30 under semesteret med påfølgende konsert ved semesterslutt. Formålet med koret er å spre sangglede og ha mye sosialt og moro.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Gullstrupene co/studentparlamentet HiOA
PB 4 st. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Ingrid Grongstad
Telefon: 4790524775
Ingvild Holm Tellesbø
Telefon: 4790163291

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8076

Utmerkelser

  • Årets Forening OsloMet 2018
Helsefag Pilestredets Fadderforening
Helsefag Pilestredets fadderforening skal drive fadderukene til fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet er å gjøre fadderperioden til nye studenter ved HiOA så morsom, lærerik og smidig som mulig. Vi skal arrangere flere arrangementer løpet av de første ukene i høstsemesterene. Selv om det vil være noe aktivitet hele året vil hovedvekten være planlegging i Mai måned og ut til arrangementene begynner i midten av August.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Studentenes fakultetsråd HF
Pilestredet 32
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mohammed Jamal Gaeb
Telefon: 4794176040

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8374
HiOA Fitness
HiOA Fitness er en forening ved HiOA der vi ønsker å samle treningsinteresserte til en gruppe hvor vi kan samordne trening, dele råd og hjelpe hverandre med progresjon.

Formålet til HiOA Fitness er å fremme et godt og sunt treningsmiljø, der vi bidrar med riktig og effektiv trening for å oppnå personlige mål og sunt kosthold i studiehverdagen.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pb296
7901 Rørvik

Kontakt

Kontaktpersoner

Maja Øvergaard Berge
Telefon: 4792212004

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8475
Industri Energi Student Oslo
en studentforening under Industri Energi, med fokus på å skape godt studie miljø og gjøre det best mulig for studenter innen relevante utdanninger

Foreningen driver primært med ting som kurs, foredrag og bedriftsbesøk. Foreningen ønsker å hjelpe studentene å prestere på skolen, og gjøre veien fra utdanning til arbeid lettest mulig. Så vel som å spre kunnskap om fagforeningens rolle i det norske og internasjonale samfunn

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 35
0166 OSLO

Kontakt

Nettside: www.iestudent.no

Kontaktpersoner

Eirik Melby
Telefon: +4747240675
Markus Tveit Kvam
Telefon: 4790213612

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8650
Ingeniører Uten Grenser OsloMet
Ingeniører Uten Grenser fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner.

Vi er en undergruppe av IUG Oslo og har blant annet Mapathon-arrangementer, hvor vi tegner kart over bistandsområder, sosiale sammenkomster og hverdagshelt, med besøk fra ingeniører som har vært ute på oppdrag. Disse arrangementene er åpne for alle, ikke bare ingeniører.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 35
0350 OSLO

Kontakt

Nettside: http://www.iug.no/

Kontaktpersoner

Sindre Lilleseth
Telefon: +4797490654
Patrick Ellefsen
Telefon: 4794824134
Charlotte Henriksen
Telefon: 4795772321
Ivan Vu
Telefon: +4748256329
Soma Bakker
Telefon: 4740048657

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8653
International Buddyboard OsloMet
International Buddyboard OsloMet har som formål er å vært semster organisere fadderuke for internasjonale studenter ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Organisering av morsomheter for internasjonale studenter ved studistart

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
c/o Enzo
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Magnus Schei
Telefon: 4791513813

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8691
Knutepunkt
Knutepunkt har som formål å tilrettelegge for faglige og sosiale arrangementer for samtlige byggingeniørstudenter, både på bachelor- og masternivå, ved OsloMet.

Knutepunkt har som formål å tilrettelegge for faglige og sosiale arrangementer for samtlige byggingeniørstudenter, både på bachelor- og masternivå, ved OsloMet. Visjonen er å bidra til sosialt samvær på tvers av årskullene, i tillegg til å være en pådriver for at studentene skal få økt kunnskap om arbeidslivet som venter dem etter endt studie. Dette skal gjøres gjennom faglige og sosiale aktiviteter som bedriftspresentasjoner, linjearrangementer og lignende.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

c/o OsloMet
Postboks 4 ST.OLAVS PLASS
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Torjus Berg Knutsen
Telefon: 4794131913

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8701
kod(e)
kod(e)s formål er å fremme de sosiale og kreative aspektene ved programmering og teknologi, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer.

Vi arrangerer kvelder med varierende opplegg. Alt fra rolige kvelder hvor man har mulighet til å møte opp og jobbe på det man vil, til kreative og utfordrende kodekonkurranser med premier.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

c/o Sigve Hagesæter
Olav M Troviks vei 68, H0223
0864 OSLO

Kontakt

Nettside: oslometkode.no

Kontaktpersoner

Vegard Sørlie
Telefon: +4791995572
Kristine Skjellestad
Telefon: 4741216352
Sigve Hagesæter
Telefon: +4745853611

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8662
Konsulatet
En paraplyforening som skal jobbe for foreningene tilknyttet OsloMet.

Konsulatet skal jobbe for å styrke studiemiljøet blant studentene ved OsloMet ved å fremme de tilknyttede foreningenes interesser ovenfor OsloMet, samt fremme samarbeid og kunnskapsdeling mellom foreningene på OsloMet.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mattias Hjøllo Bernstrøm
Telefon: 4799407457

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8436
Ledelsesutvalget
Linjeforenig for Bachelor Administrasjon og Ledelse ved OsloMet-Storbyuniversitet

Vi har som formål å fremme godt studiemiljø blant studenter på Bachelor Administrasjon og Ledelse samt bidra til faglig debatt både på og utenfor OsloMet

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Akersgata 73 e
0180 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Malene Bakken
Telefon: +4748120757

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8483
Linjeforeningen for Journalistikk
Foreningen for studenter på Journalistikk og Fotojournalistikk ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Linjeforeningen for Journalistikks formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter på Journalistikk og Fotojournalistikk, samt å bidra til god faglig debatt både på og utenfor OsloMet - storbyuniversitetet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Linjeforeningen v. Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Pb. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Tuva Maria Åserud
Telefon: 4797060728

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8370
Linjeforeningen Sosiale Studenter
Linjeforening for masterstudenter i sosialfag ved OsloMet. Vi har som formål å øke og bedre det sosiale felleskapet for studenter på master i sosialfag.

Linjeforening for masterstudenter i sosialfag ved OsloMet. Vi har som formål å øke og bedre det sosiale felleskapet for studenter på master i sosialfag.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Lisa Renée Gartner
Telefon: 4747888431
Solveig Valkvæ
Telefon: 4748056579
Therese Buch
Telefon: 4799556901
Jenny Sofie Greve
Telefon: 4747367502

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8560
Linjeforening for Samfunnsernæring
Studenter fra samfunnsernæring har opprettet en linjeforening i håp om å styrke det faglige og sosiale engasjementet.

Foreningen vil jobbe med å opprette faglige og sosiale arrangementer for studenter ved samfunnsernæring, og andre engasjerte studenter. Formålet med foreningen er å styrke det sosiale samholdet, øke engasjementet og fremme aktuelle temaer innen faget. Det vil bli arrangert faglige seminarer, sosiale arrangementer og karrieredager for studentene.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Kunnskapsveien 55
2007 Kjeller

Kontakt

Kontaktpersoner

Mia Gjøvik
Telefon: +4794869109
Mari Granlund
Telefon: 4793258405

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8565
Maskineriet
Maskineriets formål er å fremme maskinstudentenes interesser på OsloMet, samt å arrangere sosiale og faglige aktiviteter for foreningens medlemmer.

Foreningen skal være en brobygger mellom studenter på maskinlinjen og arbeidsmarkedet (potensielle arbeidsgivere) og fagorganisasjoner. Foreningen arrangerer også sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Thaulows vei 21
0369 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Sjur Ask Bjelland
Telefon: +4794892493
Malene Hovden
Telefon: 4741086091

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8704
MedLink
Vi arrangerer en årlig karrieredag for alle helsestudenter i Oslo og omegn! Dette gjør vi for å fremme karrieremuligheter for helsefagstudenter, samt styrke tverrfaglig samarbeid.

Vi arrangerer NORGES største KARRIEREDAG for ALLE SOM STUDERER HELSE. Av helsefagstudenter for helsefagstudenter. Ta kontakt om du vil være en av oss!

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Kristin Stenger Rosnes
Telefon: 4790768181

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8386
Mentorinitiativet
MIHHS ønsker å gi næring til ambisiøse studenter ved handelshøyskolen HiOA og er en forening knyttet til motivering og veiledning av studenter gjennom deres studieopphold.

Mentorinitiativet HHS sitt formål er å knytte studenter opp til en mer erfaren student. Formålet er å videreutvikle kunnskapen hos både lærling og mentor, gjennom å gi dem begge en «sparrepartner». Dette gjøres gjennom rekruttering av mentorer til foreningen som videre tildeles lærlinger som ønsker å prestere godt akademisk. Videre ønsker foreningen å utføre workshops om emner nærme eksamenstiden, og motivasjonsforedrag. Mentorinitiativet HHS skal tilrettelegge for utvalgte studenter, med høyt akademisk ambisjonsnivå, som har et ønske om å videreutvikle sine kunnskaper.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Fredrik Oland Scheen
Telefon: 4798239857
Fredrik Haugstad
Telefon: 4791303051
Alexander Dahlin
Telefon: 4793477298
Samuel Berntzen Karoubi
Telefon: +4795851323

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8632
Naturvernstudentene på OsloMet
Studentlaget har som mål å forene studenter i kampen mot klimaforandringer og miljøutslipp, gjennom å finne aktuelle miljø- og klimasaker som forener studenter

Vi jobber aktivt mot enkeltsaker som gruveslam i norske fjorder, men også for redusert forbruk, bærekraftig utvikling, økt gjenvinning, økt gjenbruk, grønne og billige kollektivmuligheter, å gå over til grønnere energiløsninger, styrke klimakampen internasjonalt og å jobbe for grønnere universitet og campus. Vi er medlemmer av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet og støtter deres arbeid for miljø og klima.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Torggata 34
0183 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Elise Lie
Telefon: 4795133875
Maren Holm Olsen
Telefon: 4790278133

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8705
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett
Vi er et av lokallagene til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (NFSU). NFSU er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse.

Solidaritetsungdom Bislett er studentforeningen for deg som er opptatt av internasjonal solidaritet og ønsker en rettferdig fordeling av makt og ressurser i verden. Vi har som utgangspunkt at verden ikke er fattig, den er urettferdig. Mye av aktivitetene i foreningen er knyttet til informasjonsarbeid gjennom f.eks. ulike arrangementer, demonstrasjoner, kampanjer, temakvelder og stands. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett er studentforening ved OsloMET og lokallag i Norsk Folkehjelp. Vi er underlagt Norsk Folkehjelps vedtekter og retningslinjer, men står likevel fritt innenfor disse rammene til å ta våre egne standpunkt.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 46
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Thea Tveter Lysvik
Telefon: 4746400715

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8126
Norsk Start Oslo
Norsk Start Oslo er en frivillig studentforening som driver inkluderende og integrerende aktiviteter med flyktninger og asylsøkere. Foreningen har norskopplæring og ulike aktiviteter og arrangement.

Norsk Start Oslo samarbeider med Akademisk Dugnad tilknyttet OsloMet, og deltar på ukentlige språkkaféer samt andre aktiviteter. Hver uke er det språkkafé både på norsk og engelsk, og sportsaktiviteter, i tillegg til at det arrangeres sosiale aktiviteter, som brettspillkveld, bålkveld, kubb i parken, minigolf o.l. Disse aktivitetene bidrar til inkludering og integrering, og frivillige og deltagere blir bedre kjent med hverandre.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Hanna Feng Diesen
Telefon: 4741209017
Julia Mørk
Telefon: 4746684712
Tharshana Ganesh
Telefon: 4747611483
Mahnaz Nouyan
Telefon: 4746855112
Ingrid Solberg Bechmann
Telefon: 4798896707
Lars Nesset Romundstad
Telefon: 4794311581
Tone Hafsås
Telefon: +4791308196
Ozan Øzcan
Telefon: 4798340420

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8649
Næringslivsutvalget OsloMet
Næringslivsutvalget HiOA jobber for å markedsføre studentene ved økonomi/administrasjon og ledelse mot Næringslivet. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner, karrieredag etc.

Næringslivsutvalgets formål er å markedsføre studentene innenfor økonomi/administrasjon og ledelse ved HiOA ovenfor aktuelle arbeidsgivere innen privat og offentlig sektor. Dette gjøres ved at det organiseres bedriftspresentasjoner, fagdager, foredrag, debatter, jobbsøkerkurs etc. der studenter og næringsliv møtes.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Økonomibygget, inngang Holbergs plass
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Elin Elfström
Telefon: 4740618360

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8260
OsloMet Gaming
En studentforening for spillinteresserte studenter i Oslo og Akershus.

Arrangere LAN-fester for studenter i Oslo og Akershus. Være behjelpelig slik at studenter kan få ressursene de trenger til å holde sine egne LAN-fester, drifte spillservere og fremme tverrfaglig samarbeid. Det skal også være en arena hvor studenter kan komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere, og få praktisk bedriftserfaring innenfor studentenes interessefelt, som vil gi fordeler på en CV.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Falbes gate 5
0170 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Christian Unsjø Sørensen
Telefon: +4790299620
Marius Wiker Aasheim
Telefon: 4793063426
Kristofer Shaun Anderson Doyle
Telefon: 4793697841
Christian Unsjø Sørensen
Telefon: +4790299620

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8445

Utmerkelser

  • Årets Forening HiOA 2017
  • Forening for alle - klikk symbolet for info
OsloMet IL
Lokale idrettslaget ved OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet IL er det lokale idrettslaget ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Vi tilbyr studentene å spille idretter som fotball, volleyball, innebandy, håndball, løpegruppe, turlag, cheerleading, tennis & squash og jentefotball. Vi er tilknyttet Norges Studentidrettsforbund og har mulighet til å sende lag til blant annet Studentmesterskap og Studentleker, samt andre serier. Du har også mulighet til å spille flere idretter så fort du er blitt medlem. 1 trening gratis, rimelig innmeldingsavgift. Vi holder til i gymsalen i kjelleren på P-52, P44.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Postboks 4 St Olavs plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Ida Sparsås
Telefon: +4794155807
Thomas Kjøndal
Telefon: 4795275635
Ellen Synnøve Sivesind Strebel
Telefon: +4747358804
Linda Ørnes
Telefon: +4741585197
Julia Mørk
Telefon: 4746684712

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8250
OsloMet Lacrosse
OsloMet Lacrosse, tidligere HiOA Lacrosse, er en veletablert lacrosse-klubb som består av to lag: - OsloMet Kings (herrelag) - OsloMet Queens (damelag)

OsloMet Lacrosse, tidligere HiOA Lacrosse, har som formål å kunne tilby studenter et tøft sportslig tilbud og et utrolig bra sosialt miljø! Lacrosse er en relativt fersk idrett i Norge og vi tar i mot alle som vil prøve eller har spilt lacrosse tidligere. Vi kan tilby våre medlemmer trening, konkurranser, turneringer og sosiale arrangementer både i Norge og utlandet. Klubben drives av studenter for studenter. Følg oss på Facebook og Instagram for å se mer av hva vi holder på med.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Haaken Munthe-Kaas
Telefon: 4799490279
Oda Engkrog Gudbrandsen
Telefon: 4741438973

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8082
OsloMet Poker
Vårt formål er å tilby studenter på HiOA en sosial forening rundt poker. Vi ønsker å vise at poker er sosialt, spennende, teknisk og tilgjengelig for alle.

Vi kommer til å organisere gratisturneringer med premier, kurs for å lære seg det grunnleggende, sosiale kvelder og mest sannsynlig ett årlig mesterskap.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Joaquim Tirach
Torggata 27
0183 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Joaquim Tirach
Telefon: 4746501599

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8623
OsloMet-revyen
Revyen for studenter på OsloMet!

Foreningens aktivitet vil innebære alt av forberedelser, planlegging og sosiale sammenkomster opp mot selve oppsetningen av revyen.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52, Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Julie Gusrud Gundersen
Telefon: +4797747407
Kamilla Christine Brodahl Vegge
Telefon: 4799380186

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8641
OsloMet Tennis
Å øke den fysiske aktiviteten blant OsloMet - storbyuniversitetet studenter ved å få dem til å bli engasjert i studenttennis.

OsloMet Tennis er studenttennisklubben ved OsloMet - storbyuniversitetet, og har som formål å delta på divisjonskamper og tilby lavterskel tilbud som passer alle.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Sognsveien 79
0855 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Mathias Brown Anderson Hippe
Telefon: 4793634435
Magnus Berg Pettersen
Telefon: 4797606442
Kasper Brustad
Telefon: 4795553663
Tomas Tellier
Telefon: +4791519989

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8606
Oslostudentenes Kinoforening
Oslostudentenes Kinoforening er en studentforening som har som formål å skape samhold, vennskap og kinoglede for alle studenter i Oslo. Du blir medlem ved å melde deg inn i Facebook gruppen vår.

Foreningen er skapt for å ha et kino sosialt tilbud for alle studentene i SiO og arrangerer kino turer annenhver uke og filmvisninger på skolen annenhver uke. Alle våre arrangementer blir etterfulgt av kafè besøk hvor vi diskuterer tanker om filmen, kinoen og alt annet som er hyggelig.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Kamilla Pedersen Røraas
Telefon: +4745479227
Hanna Lööv
Telefon: 4796735558
Birte Nybakk
Telefon: +4798648544
Lars Jæger
Telefon: 4793293337
Selma Lewe Düzakin
Telefon: 4795449573
Morten Sekkelsten
Telefon: 4799544858
Alexander Berglind
Telefon: 4794163065
Lars Jæger
Telefon: 4793293337
Morten Sekkelsten
Telefon: 4799544858
Kamilla Pedersen Røraas
Telefon: +4745479227

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8446

Utmerkelser

Oslo Tekniker Samfund
Stammer fra da utdanningen for Ingeniør, Teknologi og Data het Kristiania Tekniske Mellemskole og senere Oslo Tekniske Skole.

Oslo Tekniker Samfund (OTS) er en frivillig organisasjon, hvor alle studenter ved Ingeniør, Teknologi og Data på HiOA er medlemmer. OTS stiller med velferdstilbud for sine medlemmer som blant annet kro, hytte, trimrom, klatregruppe, bandrom, fadderperiode, næringslivsdag og Hemsedaltur. OTS tilbyr også å hjelpe studentene hvis det er noe de mener som er feil ved utdanningen eller annet som kan forbedres, hvor tillitsvalgte fungerer som et bindeledd fra studentene opp mot styret og administrasjonen.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 35
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Selahatdin Eyyubi Paltaci
Telefon: 4748869650

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8238
Ostesmørbrød foreningen
Dette er en forening hvor studenter ved HIOA kan samles over det sosiale ved kulinariske opplevelse. Foreningen har formål at medlemmene kan møtes og diskutere og eksperimentere med mat.

Medlemmene møtes først i møter hvor de ide mylder om kulinariske opplevelser de har lyst til å utvikle, innen ostesmørbrød. Videre vil foreningen ha nok et møte, hvor vi prøver ut ulike ideer og varianter, innen ostesmørbrød.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Olav Troviksvei 12
H502
0864 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Ådne Iversen
Telefon: +4745507956
Hans Erik Sloth
Telefon: 4741418103

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8652
Pedagogstudentene Oslomet
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.

I dag har vi ca. 21 000 medlemmer fordelt på alle landets lærerutdanninger. Medlemmene studerer barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-, yrkesfaglærer-, faglærer- og praktisk-pedagogisk utdanning, i tillegg til studier på universitet og høgskole med intensjoner om å jobbe i utdanningssystemet. Pedagogstudentene har mange hundre tillitsvalgte fordelt på lokallag på mange ulike utdanningsinstitusjoner. Vi jobber for: - at din utdanning skal bli bedre, at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning og at utdanningene skal være krevende og motiverende.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Nora Bakken Røsshag
Telefon: 4747017360
Elise Håkull Klungtveit
Telefon: +4791145894

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8452
Plattform for pedagogene
Sosial forening og et plattform for pedagogstudenter og andre pedagogikk interesserte ved OsloMet.

PFP - Plattform for pedagogene fungerer som en arena hvor pedagoger kommer i møte med andre pedagoger uansett utdanningsnivå, kultur, religion og bakgrunn for å drøfte, reflektere og sammen konstruere ny kunnskap.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Olav M. Troviks vei 68
C/o Arab Hussein Kediye
0984 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Fatima Arrale
Telefon: +4796960467

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8676
Redd Barna Bislett
Redd Barnas lokale studentforening på OsloMet

Redd Barna Bislett bygger på FN's barnekonvensjon og menneskerettserklæringen og kjemper for barns rettigheter gjennom aktiviteter som, temakvelder, filmvisninger, debatter mm. Arbeidet skal bidra til å fremme Redd Barnas formål slik de er nedfelt i statuttene. Vi er en lokal gruppe med Redd Barna Norge som moderorganisasjon. Redd Barna Bislett er for og av studenter ved OsloMet hvor vi står fritt til å velge våre aktiviteter og oppgaver vi vil delta i. Redd Barna Bislett har nært samarbeid med regionskontoret.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Fernanda Nissens Gate 3E
0484 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Camilla Bruer Larsen
Telefon: 4799359761
Mohammed Al-Shemmari
Telefon: 4745785113
Bekhan Algiriev
Telefon: +4796651375
Camilla Bruer Larsen
Telefon: 4799359761

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8590
Rethinking Economics OsloMet
Organisasjonens navn er Rethinking Economics OsloMet, forkortes til REOsloMet. Lokallag for norsk nettverk for pluralisme i økonomifaget.

Rethinking Economics OsloMet er en del av et nettverk for økonomistudenter og andre studenter med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Vi arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning på Høyskolen som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Vi ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Kim Theresa Tran
Telefon: 4741853745
Helle Angelica Landsverk
Telefon: 4794487564
Samuel Berntzen Karoubi
Telefon: +4795851323
Fredrik Oland Scheen
Telefon: 4798239857

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8575
Rhesus
En sosial forening for bioingeniør-studenter i Oslo.

Rhesus ønsker å skape god kontakt på tvers av klassene og å få et bedre studiemiljø. Vi ønsker også å minske veien fra studiene til arbeidslivet ved å få besøk av bioingeniører fra flere forskjellige arbeidsplasser. Vi skaper gode muligheter til å danne nettverk med andre bioingeniør-studenter, men også bioingeniører i arbeidslivet.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Høyskolen i Oslo og Akerhus
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mohammed Jamal Gaeb
Telefon: 4794176040
Jon Nicolas Bondevik
Telefon: +4798096314
Kristian Leer
Telefon: 4795152538
Silje Marie Sandor
Telefon: +4741417645
Mina Langrud Sletten
Telefon: 4798809877
Vibeke Birkeland
Telefon: 4792877820

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8410
SAIH Bislet
SAIH Bislet er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds lokallag på OsloMet. Du kan kontakt oss på www.facebook.com/saihbislet eller saih.bislet@gmail.com!

Vi arrangerer debatter, seminarer, filmvisninger, kampanjer og stands for å spre kunnskap om nord-sørspørsmål. Vil du lære politisk påvirkningsarbeid med snert, skaffe deg kunnskap, organisasjonserfaring samt gode og engasjerte venner? Ta kontakt! E-post: saih.bislet@gmail.com

Tilhørlighet

Alle

Adresse

SAIH v/Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs Plass
Stensberggata 26
0131 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Agnes Isabella Dorich
Telefon: 4745846843
Selma Bratberg
Telefon: 4797024178

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8225
Samfunnet Bislet
Samfunnet Bislet er en studentbar drevet studenter, stort sett fra Oslo Metropolitan University.

Samfunnet Bislet er Oslo-studentenes sosiale alibi og er et naturlig samlingspunkt for studenter. I dag tilbyr Samfunnet Bislet konserter, studentkro, onsdagsquiz, stand up, brettspillkveld, italiensk aften, studentfest,impro, jazzkonsert, internasjonale torsdager og samarbeid med andre studentforeninger. Alltid gratis inngang!

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Eirin Kornelia Østensen
Telefon: 4798673230
Mikkel Drevland
Telefon: 4790265626
Juline Emilia Torp D'Alessandro
Telefon: 4797566877

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8181

Utmerkelser

  • Årets Forening HiOA 2016
  • Forening for alle - klikk symbolet for info
Somalisk studentforening
Somalisk studentforening er en forening for og av norske studenter med somalisk bakgrunn.

SSF er opprettet med det formål at den skal skape en positiv holdning overfor utdanning ved å motivere elever til å ta utdanning utover den obligatoriske skolegangen. SSF skal også samle og arbeide for å danne nettverk mellom studenter med somalisk bakgrunn. SSFs lokallag ved HiOA skal være et faglig og sosialt samlepunkt for somaliske studenter ved HiOA.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Boks 1072 Blindern
0316 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Yusra Ali Yahya
Telefon: 4790754065

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8328
Sosialkontoret - Linjeforeningen for Sosialt arbeid ved HiOA
Forening for alle studenter ved Sosialt arbeid på OsloMet.

Sosialkontorets formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter på faget Sosialt arbeid, samt å bidra til god faglig debatt både på og utenfor OsloMet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Holbergs plass
0350 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

David Møller Wiedemann
Telefon: 4740727285

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8333
Storbyuniversitetets Studentforening for Akuttmedisin
Vi søker å heve akuttmedisinsk kompetanse, forene ressurser og øke tverrfaglig samarbeid samt bedre studentmiljøet!

Storbyuniversitetets Studentforening for Akuttmedisin (SSA) holder aktiviteter for studenter for helsefaglig fakultet, men er også åpen for andre studenter. SSA ønsker å tilby studentene et vidt spekter med aktiviteter som blant annet akuttmedisinske forelesninger, prosedyrekvelder for mestre viktige praktiske ferdigheter og simulering med caser. En gang i året vil SSA avholde et større tverrfaglig arrangement, med hjelp fra andre studentforeninger som OAMS og VAS. Dette arrangementet har fått tilnavnet, Joint Emergency Medicine.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Vogts gate 47 A
Lucas Ragnvald Latorre Weibel
0477 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Jone Malmanger
Telefon: 4793406858
Lucas Ragnvald Latorre Weibel
Telefon: 4791820744

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8667
Studentfryd
Ølbryggeforening på OsloMet - i de gamle lokalene til Frydenlund.

Studentfryd er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur blant studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentfryds hovedvirke er ølbrygging, og Studentfryd baserer seg på frivillig arbeid.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Studentparlamentet
v/OsloMet Storbyuniversitetet
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Øystein Fimland
Telefon: 4799386255
Tina Årikstad Sørensen
Telefon: +4740018423

Offentlig lenke til foreningen

https://sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8244

Ta kontakt