Alternativ vurderingsform | SAM - Student

Alternativ vurderingsform ved fakultet for samfunnsvitenskap

Alternativ vurderingsform ved fakultet for samfunnsvitenskap

Er du student ved fakultet for samfunnsvitenskap og har nedsatt funksjonsevne eller et helseproblem, kan du søke om å få en annen vurderingsform enn det som er oppgitt i emneplanen.

Du må begrunne hvorfor du ikke kan gjennomføre vurderingsordningen som er oppført i emneplanen. Du må også legge ved dokumentasjon fra helsepersonell. Her er lenke til skjemaet som lege eller annet helsepersonell skal fylle ut.

Din søknad og vedlegg vil bli behandlet konfidensielt og iht. OsloMets Personvernerklæring.

Vil du vite hvordan vi vurderer og behandler søknaden din, kan du lese Retningslinjer for behandling av søknader om alternativ vurderingsform ved fakultet SAM.

Se også retningslinjer ved behandling av søknader om tilrettelegging av skriftlig eksamen ved OsloMet.