Tuition fees for international students from outside the EU/EEA - Student

Studieavgift for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS

Studieavgift for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS

Gradsstudenter fra land utenfor EU/EØS må betale studieavgift for å studere i Norge. Hvor mye du må betale avhenger av programmet du har søkt på.
 • Hvem må betale skolepenger?

  Gradsstudenter fra land utenfor EU/EØS må betale studieavgift for å studere i Norge.

 • Fritak for å betale gebyr

  Studenter som har startet studiene før høstsemesteret 2023, utvekslingsstudenter fra partnerinstitusjoner og studenter fra land i EU/EØS/EFTA er fritatt for å betale studieavgift.

  I tillegg har den norske regjeringen bestemt at enkelte søkere skal fritas fra å betale skolepenger dersom du eksempelvis har permanent oppholdstillatelse i Norge eller andre nære tilknytninger til Norge.

 • Hvor mye du må betale

  Hvor mye du må betale per år avhenger av hvilket studieprogram du har søkt på

  Studieavgift for studieåret 2024-2025 på masternivå er:

  • Public Health Nutrition: 200 500 NOK per year. 
  • International Development, Education and Sustainabilities: 200 500 NOK per year. 
  • Nordic Social Policy and Global Sustainable Development: 200 500 NOK per year. 
  • Applied Commuter and Information Technology (ACIT): 276 000 NOK per year. 
  • Art Therapy (part time, 40 credits per year): 184 000 NOK per year. 
  • Civil Engineering: 276 000 NOK per year.
  • Mechanical engineering: 276 000 NOK per year.
  • Product Design, Design in Complexity: 404 500 NOK per year. 
  • Transport and Urban Planning: 276 000 NOK per year.

  Studieavgift kan bli oppjustert med inflasjon hvert studieår. For informasjon om hva andre studier og emner koster ta kontakt med fakultetet der studie tilbys.

  Studieavgift for studieåret 2024-2025 på bachelor og årsstudier:

  Studieavgift for bachelor og årsstudier kategorisert etter kostnadsnivå.

 • Hva gebyret dekker

  Studieavgiften dekker undervisning, veiledning, eksamen og administrasjon. Den dekker ikke utgifter til visum og oppholdstillatelse, levekostnader og bøker.

 • Betaling

  Studieavgiften skal betales i sin helhet før hvert studieår. Det er dessverre ingen mulighet til å betale i avdrag. Det første året regnes fra august 2023 til juni 2024.

  Du vil motta en faktura med IBAN og SWIFT informasjon fra OsloMet med tilstrekkelig tid til å betale studieavgiften før studieåret starter. Vær oppmerksom på at hvis noen andre betaler studieavgiften for deg, må du oppgi fullt navn som referanse på betalingen.

  Studieavgiften skal betales i norsk valuta (norske kroner). Kontakt din lokale bank for å finne valutakursen mellom norske kroner og ditt lands valuta.

 • Stipend og lån

  Dessverre tilbyr OsloMet foreløpig ingen stipend eller lån. Det er foreløpig heller ingen nasjonale stipender tilgjengelig.

 • Spørsmål og svar om skolepenger

  Vi har samlet noen spørsmål og svar om studieavgift. Spørsmål og svar siden finnes foreløpig kun på engelsk.