Tilrettelegging

Har du en funksjonshindring, kronisk sykdom eller andre spesielle behov som påvirker studiehverdagen din? Da kan du søke om tilrettelegging.

Knappemeny tilrettelegging

Tilrettelegging - lenkesamling