EPN

Lederutvikling gjennom samhandling Programplan

Engelsk programnavn
Leadership development through interaction
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emneplan under for beskrivelse av studiet.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester