EPN-V2

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Programplan

Engelsk programnavn
Leadership Role of Early Childhood Education and Care Units
Gjelder fra
2024 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
3 semestre
Programhistorikk

Innledning

Se emneplan for beskrivelse av studiet.

Målgruppe

Se emneplanen for studieprogrammet.

Opptakskrav

Se emneplanen for studieprogrammet.

Læringsutbytte

Se emneplanen for studieprogrammet.

Innhold og oppbygging

Se emneplanen for studieprogrammet.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Se emneplanen for studieprogrammet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se emneplanen for studieprogrammet.

Vurdering og sensur

Se emneplanen for studieprogrammet.

Øvrig informasjon

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Leadership Role of Early Childhood Education and Care Units

30 studiepoeng. Tre semester deltid

Godkjent av rektor 1. juni 2011

Siste revisjon av emneplan godkjent av prodekan for studier 01.11.2022, gjeldende fra høstsemesteret 2023

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning