EPN

Emneplan forMJ4501 Journalistikk, innovasjon og sosiale medier

Engelsk emnenavn
Journalism, Innovation and Social Media
Studieprogram
Høst: Masterstudium i medieutvikling / Masterstudium i medieutvikling, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Emneansvarlig

Oscar Westlund