EPN

ITPE3200 Webapplikasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Web Application
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i aktuelle teknologier og teknikker som benyttes i næringslivet til utvikling av avanserte web-applikasjoner. Emnet vil være et nyttig fundament for studenter som ønsker å arbeide med web-applikasjoner i forbindelse med bacheloroppgaver. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene DATA1200 (klientsideprogrammering) og DAPE/ITPE1400 Programmering (Java programmering) eller tilsvarende til disse. Det er en fordel om studenter behersker (eller har tatt på forhånd) emnene DATS/ITPE1600 Programutvikling og ADTE/ITPE1700 Webprogrammering (tjenersideprogrammering) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare lagdeling av applikasjoner og viktigheten av en god applikasjonsarkitektur
 • gjøre rede for viktigheten av testing av applikasjoner
 • gjøre rede for ulike designmønstre
 • gjøre rede for tjenerhåndtert autentifisering og økter
 • forklare hvordan web-tjenester kan utvikles i webapplikasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle avanserte web-applikasjoner med databasekoblinger
 • bruke Model View Controller (MVC) rammeverket (eller tilsvarende)
 • sette opp automatiske enhetstester
 • utvikle rike brukergrensesnitt i Ajax
 • utvikle applikasjoner som benytter databaseabstraksjon og SQL-dialektnøytralitet
 • utvikle sikkerhetsmekanismer i webapplikasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha generell forståelse for web-applikasjonsutvikling i i et eller flere web-rammeverk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må godkjennes før du kan ta eksamen:

En gruppekontrakt som følger emnets mal

Vurdering og eksamen

Eksamen består av et gruppeprosjekt som utføres i en gruppe på 3-5 studenter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.