EPN

BLDPE3000 Praksis eget arbeidssted, 3.studieår deltid Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 3d Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se omtale av praksisstudiet i programplanen. Du finner praksiskalenderen, retningslinjer for praksis med mer her:https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Se omtale i programplanen

Innhold

Se omtale i programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se omtale i programplanen

Vurdering og eksamen

Se omtale i programplanen

Vurderingsuttrykk

Se omtale i programplanen

Sensorordning

Se omtale i programplanen