EPN

BLDP2000 Praksis i barnehage, 2.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training in Preschool, 2nd Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se beskrivelse av praksisstudiet i programplanen. Du finner praksiskalenderen, retningslinjer for praksis med mer her på nettsiden praksis i barnehagelæerutdanningen :https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Se beskrivelse i programplanen

Innhold

Se beskrivelse i programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se beskrivelse i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se beskrivelse i programplanen

Vurdering og eksamen

Se beskrivelse i programplanen

Vurderingsuttrykk

Se beskrivelse i programplanen

Sensorordning

Se beskrivelse i programplanen