Droppe til innhold

Søke midler

Registrerte studentforeninger ved OsloMet kan få økonomisk støtte ved å søke på ulike måter. Les mer om alternativene her.

Her kan foreningen din søke om midler:

•    Aktivitetsmidler fra OsloMet-potten
•    Velferdstingets Kulturstyre
•    Andre støtteordninger
•    Dugnad og foreningsoppdrag
•    Sponsorer

SiO Foreninger kan hjelpe din forening med å finne passende muligheter for å få pengestøtte.
Dugnadsarbeid er et godt alternativ for inntekt og teambuilding i foreningen, betalte oppdrag gjennom Konsulatet og sponsorer er også gode alternativer. Vær kreativ!

OsloMet-potten

Vi ønsker å bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant OsloMet-studentene. Derfor har Studentparlamentet og Studentlivskoordinator satt sammen en pott med midler som kan komme studentene til gode. Studentforeninger, studentorganisasjoner og uformelle grupper ved OsloMet kan søke aktivitetsmidler fra «OsloMet-potten». Administrasjon på fakulteter og i fellesadministrasjonen kan også søke støtte i samarbeid med studenter.

Hva kan man søke om midler til?

•    Dere kan søke om midler til å starte noe nytt.
•    Å treffe bredere målgruppe med aktiviteten deres.
•    Nye tiltak, omfattende tiltak og tiltak på tvers av fagmiljøene.
•    Tiltak som kommer alle studenter ved OsloMet til gode kan også tildeles midler.

Hvordan søker man?

Les mer om  tildeling av OsloMet-potten her, og send en søknad!

Les tildelingskriterier her.

Når søker man?

Det er to søknadsfrister per år.
Fristene er normalt 15. april og 1. oktober hvert år. Normalt får man tilbakemelding på søknaden senest 5 uker etter søknadsfristens utløp.

Velferdstingets Kulturstyre

Kulturstyret (KS) til Velferdstinget (VT) gir støtte til studentforeninger, og det er flere søknadsfrister hvert semester. Pengene som deles ut kommer fra semesteravgiften. Nye studentforeninger kan få særlig støtte til oppstart og innkjøp av nødvendig utstyr. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og OsloMet må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger for å kunne motta støtte fra Kulturstyret. Søknader til Kulturstyret fylles ut på SiO sine nettsider, under «Min forening».

Du kan lese mer om hvordan man søker støtte fra Kulturstyret på Velferdstinget sine nettsider.

Andre støtteordninger

Dugnad og foreningsoppdrag

I Konsulatets Facebook-gruppe blir det jevnlig lagt ut betalte oppdrag for studentforeninger. Dette kan for eksempel være å stille som statister i en film, være publikum for et TV-program eller være vertskap på en konferanse på OsloMet.  Slike oppdrag kan fungere godt som teambuilding eller sosial sammenkomst i tillegg til å gi foreningens økonomi en boost.

Sponsorer

Skal dere arrangere et større arrangement, eller kjenner til en bedrift som kunne dratt nytte av å samarbeide med dere. Prøv å få til en sponsoravtale. Det kan være lurt å huske på at det som regel er vanskeligere å få pengestøtte enn å få gratis ting, mat eller utstyr.

Ta kontakt

SiO Foreninger

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52, 2. et
Tidspunkt/Åpningstid :
Besøkstid på OsloMet: tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00
Url :
SiO Foreninger
chatbot-portlet