Søke midler | Studentforeninger | Studiemiljø - Student

Søke midler

Søke midler

Registrerte studentforeninger ved OsloMet kan få økonomisk støtte ved å søke på ulike måter. Les mer om alternativene her.

Her kan foreningen din søke om midler:

 • Studenttieren fra Studentparlamentet
 • Velferdstingets Kulturstyre
 • Andre støtteordninger
 • Dugnad og foreningsoppdrag
 • Sponsorer

SiO Foreninger kan hjelpe din forening med å finne passende muligheter for å få pengestøtte.
Dugnadsarbeid er et godt alternativ for inntekt og teambuilding i foreningen, betalte oppdrag gjennom Konsulatet og sponsorer er også gode alternativer. Vær kreativ!

 • Aktivitetsmidler OsloMet

  OsloMet bevilger og fordeler aktivitetsmidler en gang i året, og søknadsfristen er 15. april. Aktivitetsmidlene skal blant annet stimulere til faglig og sosial aktivitet ved siden av studiene. 
  Du finner mer informasjon om aktivitetsmidlene her.

 • Kom i gang midler

  Søk om opptil 3000 kroner for å komme i gang med foreningsaktiviteten igjen. 

  OsloMet ønsker å tilby godkjent registrerte studentforeninger ved OsloMet kom-i gang-midler som kan inspirere til å få i gang aktivitet i foreningen eller prøve ut kreative arrangementer. 

  For å kunne motta kom-i gang- midler kreves det at:

  • Studentforeningene har planlagt 3 realistiske, tidfestede og gjennomførbare arrangementer for høstsemesteret 2021. 
  • Arrangementene skal gjøres kjent og være rettet mot alle studentforeningens medlemmer (ikke kun for styret), og de må gjerne være åpne for ikke-medlemmer eller mulige fremtidige medlemmer
  • Arrangementene skal støtte opp om studentforeningens formål
  • Arrangementene kan være enten digitale eller gjennomføres fysisk i mindre grupper tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevernregler
  • Det stilles ingen krav til rapportering på bruken av midlene, ut over at de bør benyttes til foreningenes formål og inngå i foreningenes årsregnskap
  • Kom- i gang - midlene utgjør maksimalt 3 000 kroner, og en studentforening kan etter søknad motta midler en gang for høsten 2021.
  • Søknader vil bli behandlet fortløpende og siste frist for å søke er: 
   Høsten 2021: 10. september
  Kom i gang midler
   
  Har du spørsmål kan du kontakte SiO Foreninger eller Studentlivkoordinator ved OsloMet; Beate T. Dessingthon  eller Sunniva Braaten

  Har du fått støtte, men må avlyse eller gjøre endringer på grunn av Koronasituasjonen?

  Har du fått innvilget og utbetalt støtte gjelder følgende:

  • allerede påløpte utgifter som ikke kan refunderes osv. anses som tapt, men foreningene bes rapportere til Studentlivkoordinator ved OsloMet. 
  • foreninger som kan flytte arrangementer til senere i semesteret (eller neste semester) kan beholde midlene til det, men foreningene bes rapportere til Studentlivkoordinator ved OsloMet. 
  • hvis utsettelse av arrangementet er lite aktuelt og pengene er ubrukt bes foreningen om å betale pengene tilbake ved å kontakte Studentlivkoordinator ved OsloMet. 
 • Studenttieren fra Studentparlamentet

  Vi ønsker å bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant OsloMet-studentene.  Studentforeninger, studentorganisasjoner og uformelle grupper ved OsloMet kan søke midler fra Studentparlamentets «Studenttieren».

  Hva kan man søke om midler til?

  • Arrangement åpent for alle studenter
  • Søknadssum over kr. 20 000,-
   • Dere kan søke om midler til å starte noe nytt.
   • Å treffe bredere målgruppe med aktiviteten deres.
   • Nye tiltak, omfattende tiltak og tiltak på tvers av fagmiljøene.

  Hvordan søker man?

  Arrangementet eller tiltaket må være åpent for alle studenter ved OsloMet. Søknadssummen må være over kr. 20 000,-. Dere kan søke fortløpende fra Studentparlamentet. Du finner nettskjema for søknad her. Du vil få svar innen fem uker etter at du har søkt om midler. Vi oppfordrer dere til å lese Informasjon om tildelingskriterier til studenttieren før dere skriver søknaden.

  Vi har mulighet til å etterspørre mer informasjon om nødvendig. Utbetaling vil ikke foreligge før all nødvendig informasjon er levert inn og utbetalingen kan ta inntil 40 dager. Alle arrangementer som tildeles støtte skal levere rapport og regnskap i etterkant av arrangementet. For bistand til søknadsskriving kan man delta på SiO Foreninger sitt kurs.

 • Velferdstingets Kulturstyre

  Kulturstyret (KS) til Velferdstinget (VT) gir støtte til studentforeninger, og det er flere søknadsfrister hvert semester. Pengene som deles ut kommer fra semesteravgiften. Nye studentforeninger kan få særlig støtte til oppstart og innkjøp av nødvendig utstyr. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og OsloMet må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger for å kunne motta støtte fra Kulturstyret. Søknader til Kulturstyret fylles ut på SiO sine nettsider, under «Min forening».

  Du kan lese mer om hvordan man søker støtte fra Kulturstyret på Velferdstinget sine nettsider.

 • Andre støtteordninger

 • Dugnad og foreningsoppdrag

  I Konsulatets Facebook-gruppe blir det jevnlig lagt ut betalte oppdrag for studentforeninger. Dette kan for eksempel være å stille som statister i en film, være publikum for et TV-program eller være vertskap på en konferanse på OsloMet.  Slike oppdrag kan fungere godt som teambuilding eller sosial sammenkomst i tillegg til å gi foreningens økonomi en boost.

 • Sponsorer

  Skal dere arrangere et større arrangement, eller kjenner til en bedrift som kunne dratt nytte av å samarbeide med dere. Prøv å få til en sponsoravtale. Det kan være lurt å huske på at det som regel er vanskeligere å få pengestøtte enn å få gratis ting, mat eller utstyr.

Ta kontakt

Ta kontakt

SiO Foreninger

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52, 2. et
Tidspunkt/Åpningstid :
Besøkstid på OsloMet: tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00
Url :
SiO Foreninger