Søke midler | Studentforeninger | Studiemiljø - Student

Søke midler

Søke midler

Registrerte studentforeninger ved OsloMet kan få økonomisk støtte ved å søke på ulike måter. Les mer om alternativene her.

Her kan foreningen din søke om midler:

 • Velferdstingets Kulturstyre
 • Andre støtteordninger
 • Dugnad og foreningsoppdrag
 • Sponsorer

SiO Foreninger kan hjelpe din forening med å finne passende muligheter for å få pengestøtte.
Dugnadsarbeid er et godt alternativ for inntekt og teambuilding i foreningen, betalte oppdrag gjennom Konsulatet og sponsorer er også gode alternativer. Vær kreativ!

 • Sosial pakke OsloMet

  OsloMet bevilger sosial pakke til lavterskel sosiale arrangementer for klasser, kull eller studieprogrammer. Linjeforeninger kan søke disse midlene. Du finner mer informasjon om Sosial pakke her.

 • Velferdstingets Kulturstyre

  Kulturstyret (KS) til Velferdstinget (VT) gir støtte til studentforeninger, og det er flere søknadsfrister hvert semester. Pengene som deles ut kommer fra semesteravgiften. Nye studentforeninger kan få særlig støtte til oppstart og innkjøp av nødvendig utstyr. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og OsloMet må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger for å kunne motta støtte fra Kulturstyret. Søknader til Kulturstyret fylles ut på SiO sine nettsider, under «Min forening».

  Du kan lese mer om hvordan man søker støtte fra Kulturstyret på Velferdstinget sine nettsider.

 • Andre støtteordninger

 • Dugnad og foreningsoppdrag

  I Konsulatets Facebook-gruppe blir det jevnlig lagt ut betalte oppdrag for studentforeninger. Dette kan for eksempel være å stille som statister i en film, være publikum for et TV-program eller være vertskap på en konferanse på OsloMet.  Slike oppdrag kan fungere godt som teambuilding eller sosial sammenkomst i tillegg til å gi foreningens økonomi en boost.

 • Sponsorer

  Skal dere arrangere et større arrangement, eller kjenner til en bedrift som kunne dratt nytte av å samarbeide med dere. Prøv å få til en sponsoravtale. Det kan være lurt å huske på at det som regel er vanskeligere å få pengestøtte enn å få gratis ting, mat eller utstyr.

Ta kontakt

Ta kontakt

SiO Foreninger

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52, 2. et
Tidspunkt/Åpningstid :
Besøkstid på OsloMet: tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00
Url :
SiO Foreninger