Vil du være studentassistent på barnehagelærerutdanningen studieåret 2024/2025?

Nyhetportlet

Illustrasjonsbilde av campus Pilestredet på sommeren

Vil du være studentassistent på barnehagelærerutdanningen studieåret 2024/2025?

Søk på jobben som studiegruppeleder.

Institutt for barnehagelærerutdanning søker etter barnehagelærerstudenter som ønsker å jobbe deltid med å støtte medstudenter i deres læring. 

Jobben innebærer å organisere arbeidet til grupper av førsteårsstudenter. Gruppene møtes ca. tre ganger i måneden gjennom hele studieåret 2024/2025, og da er du der for å sørge for at gruppen er aktiv og samarbeider godt. Du får tittelen studiegruppeleder.

En sterk faglig interesse for barnehagelærerutdanningen og engasjement for andres læring er viktige faktorer for å kunne gjøre en god jobb i denne stillingen. Du vil også få støtte gjennom et kurs i gruppeledelse av studentgrupper. 

Vi søker deg som: 

  • Begynner på ditt andre, tredje eller fjerde (for deltid) studieår på barnehagelærerutdanningen høsten 2024.
  • Er engasjert i studiehverdagen og opptatt av et godt læringsmiljø.
  • Kan vise til gode resultater i dine første studieår.
  • Har en sterk faglig interesse for barnehagelærerutdanning.

Hva tilbyr vi?

  • Du får oppfølging av en erfaren universitetslektor på barnehagelærerutdanningen.  
  • Du får lønnstrinn 28 (kr. 197,9 per time). 
  • Innføringskurs over to ettermiddager i gruppeledelse og studentledete studiegrupper. Kurset er en obligatorisk og betalt del av rekrutteringen til jobben og arrangeres på følgende datoer (du kan velge):
    • 9. og 10. august eller 4. og 5. september (kl. 15-18 hver av dagene).  
  • Du får en relevant attest og mulighet til å bruke oss som referanse i videre jobbsøking.

Har du spørsmål om stillingen eller ønsker du å søke? Ta kontakt med oss eller send en kort søknad med CV og karakterutskrift til sunbra@oslomet.no

Søknadsfrist: 10. juni.