Droppe til innhold

Nyheter

Utlysning av masterstipend ved Fakultet for samfunnsvitenskap / Announcement of Scholarship for Master’s Students at the Faculty of Social Sciences

Utlysning av masterstipend ved Fakultet for samfunnsvitenskap / Announcement of Scholarship for Master’s Students at the Faculty of Social Sciences

Fakultet for samfunnsvitenskap utlyser med dette fem masterstipend av kr. 15.000 for studieåret 2020-2021.

(Scroll down for the announcement in English)

Hensikten med stipendene er å knytte kandidatens arbeid med masteroppgaven opp mot et eller flere av fakultetets forskningsområder, og forskningsgrupper. 

Vi søker deg som: 

 • er motivert 
 • har en interessant prosjektidé 

Kriterier for utdeling 

 • søker skal være masterstudent ved Fakultet for samfunnsvitenskap 
 • studentens prosjekt skal være relevant for en eller flere av forskergruppenes forskningsområder 
 • prosjektet skal holde høy faglige kvalitet 
 • studenten skal ha høye faglige kvalifikasjoner  

Hva kan vi tilby? 

 • masterstipend på kr. 15 000 
 • mulighet til å delta i ett eller flere forskningsmiljø (møter og evt. seminarer og workshops) 
 • mulighet til å søke støtte til reiser knyttet til prosjektet 
 • en dedikert faglig kontaktperson i en forskergruppe 

Hva skal søknaden inneholde? 

 • din motivasjon for å søke 
 • en prosjektbeskrivelse av masteroppgaven (maks 2500 tegn) 
 • planlagt innlevering av masteroppgaven 

Hvordan søke? 

Du søker i følgende nettskjema: https://nettskjema.no/a/123736

Hele søknaden skrives i nettskjemaet. Ingen vedlegg.

Frist: 18.oktober 2020. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert. 

 

Her er en oversikt over fakultetets forskningsområder og –grupper:  

************************

Announcement of Scholarship for Master’s Students at the Faculty of Social Sciences 

Faculty of Social Sciences hereby announce five scholarships for master students of NOK 15 000,- for the academic year 2020-2021.

The purpose of the scholarships is to link the candidate’s master thesis against one or more of the faculty’s research areas, and research groups. 

We are looking for you: 

 • who are motivated 
 • who have an interesting idea for your project 

Criteria for distribution: 

 • the applicant has to be enrolled as a master’s student at The Faculty of Social Sciences 
 • the student’s project has to be relevant for one or more of the research areas of the faculty’s research groups 
 • the project has to be of high academic quality  
 • the student must show high academic qualifications  

What we offer: 

 • a scholarship of NOK 15 000,- 
 • an opportunity to participate in one or more of our research groups (meetings and possibly seminars and workshops) 
 • opportunities to apply for financial support for travels related to the project 
 • a dedicated academic contact person in a research group  

What should your application contain? 

 • planned start date and submission date for your master thesis 
 • your motivation for applying 
 • a project description of your master thesis max. 2500 characters 

How to apply? 

Apply by using our e-application (nettskjema) here: https://nettskjema.no/a/123736
All information should be written in the e-application form – no attachments.

Deadline: October 18. 2020. Applications received after the deadline will not be considered. 

Announcement: 

You can expect an answer within a month after the deadline. Please note that you will not receive an explanation for any potential refusal.  

 

Below is a summary of the faculty research areas and -groups: 

Faculty of Social Sciences

chatbot-portlet