Nyheter - Student

Nyhetportlet

Søk på jobb som skrivementor!

Søk på jobb som skrivementor!

Har du lyst på en relevant jobb ved siden av studiene? Da kan dette være noe for deg.

Studieverkstedet (oslomet.no) søker etter bachelorstudenter og masterstudenter som har lyst til å være skrivementor for andre studenter. Som skrivementor hjelper du andre studenter i deres læringsprosess, samtidig som du selv blir en bedre skriver og lærer deg å veilede. Dette er kunnskap og ferdigheter du vil dra nytte av i dine studier og i framtidig arbeid. 

Studieverkstedet tilbyr skriveveiledning i biblioteket på studiested Kjeller (onsdager og torsdager kl. 13–17) og i Biblioteket P48 på studiested Pilestredet (tirsdager og torsdager kl. 13–17 og fredager kl. 12–15). Noe av veiledningen skjer over Zoom. Vi søker etter skrivementorer som både kan jobbe i Pilestredet og/eller på Kjeller og på Zoom. Arbeidstid vil være minimum 3 timer i uka med start i september.

Hva tilbyr vi?

  • Du får et tredagers innføringskurs i generell veiledning og skriveveiledning. Kurset arrangeres 29. og 30. august, kl. 15–18, og 2. september kl. 14–17, og er en del av rekruttering til jobben. 
  • Du får et oppfølgingsseminar en gang i måneden (á 2 timer, lønnet).
  • Du får muligheten til å ta et tilleggskurs og jobbe som språkmentor for studenter med utfordringer med norsk som andrespråk.
  • Du får individuell veiledning på din skrivementorvirksomhet ved behov.
  • Du får lønnstrinn 26–32. 
  • Du kan få opplæring i å holde informasjonsmøter eller skrivekurs.
  • Du får en relevant attest og mulighet til å bruke oss som referanse i videre jobbsøking.

Søknad og kontakt

Høres dette spennende ut? Kontakt oss eller send søknad med CV og karakterutskrift som e-post til Studieverkstedet.

Søknadsfrist 24. august 2022.

For mer informasjon om Studieverkstedet, gå til Studieverkstedets nettside (oslomet.no) og Studieverkstedet på Facebook.