Slik lykkes du med studiene

Nyhetportlet

OsloMet-student står ute på campus og smiler til kamera.

Foto: Mina K. Abrahamsen

Slik lykkes du med studiene

For barnevernsstudent Frida Mariann Aas er planlegging og engasjement avgjørende for å nå målet. Les studietipsene hennes.

– For meg er det ikke et spørsmål om jeg skal delta eller ikke. Jeg møter opp på alt jeg kan, sier Frida Mariann.

Hun går andre året på bachelor i barnevern ved OsloMet og jobber også som skrive- og språkmentor ved Studieverkstedet. Selv om hverdagskabalen raskt fylles opp av forelesninger, jobb og samboer, prioriterer hun å få med seg alt som er studierelatert.

– Akkurat nå er jeg først og fremst student. Alt annet kommer i tillegg, sier Frida Mariann.

Lager en plan for semesteret

Mobilkalenderen er alfa og omega for henne. I den har hun lagt inn timeplanen og har en egen fargekode for alt som er studierelatert. Hun legger også inn pensum som skal leses her. Da kan hun forberede seg før hver forelesning. Slik planlegger hun for hele semesteret.

– Da vet jeg at jeg kommer i mål, og det gir meg ro i sjela, sier Frida Mariann.

Får oversikt med forelesningsnotatene

Hun jobber også systematisk med forelesningsnotatene sine. I stedet for å transkribere ordrett det foreleseren sier, prøver hun å sile og bearbeide stoffet mens hun skriver. I slutten av semesteret lager hun et minisammendrag med de viktigste punktene fra notatene. Det gir en pekepinn på hva som er viktigst å kunne.

– Hvis jeg ser over dette og merker at jeg har oversikt, så vet jeg at jeg har kontroll, sier Frida Mariann.

Forelesningene gir forståelse og engasjement

Hun synes det er nyttig å gå på forelesningene. I tillegg til at foreleserne får fram helheten i faget, har de ofte et engasjement som smitter over på studentene.

– Det blir noe annet enn å sitte for seg selv og lese enkelttekster, sier Frida Mariann.

Gruppeundervisningen bidrar til trygghet

Hun prioriterer også læringsaktiviteter som seminar- og kollokviegrupper, som ikke er obligatoriske. Her er terskelen lavere for å ta kontakt med læreren enn i et stort auditorium. Dessuten får hun mulighet til å diskutere faget med medstudenter. De mindre gruppene bidrar også til at hun ikke føler seg så alene og kan lufte frustrasjoner og usikkerheter med medstudentene. Hun synes det er viktig å ha noen å snakke med i studiehverdagen.

– Man trenger ikke være bestevenner. Det handler om å være trygg på noen i studiesammenheng, sier Frida Mariann.

Hun opplever at diskusjonene i forelesningene og gruppene blir bedre når studentene er trygge på hverandre.

– Du får også mer lyst til å møte opp på forelesninger hvis du har et kjent fjes i salen som du kan sette deg sammen med, sier hun.

Frida Marianns studietips

  • Få oversikt over undervisning og pensum. Legg en plan og ha den lett tilgjengelig. Da vet du at du kommer i mål.
  • Møt opp på forelesninger og gruppeundervisning. Prioriter studiene.
  • Møt forberedt til forelesningene. Da får du mer ut av undervisningen.
  • Bli kjent med medstudenter. Det gjør deg tryggere i undervisningen.
  • Ikke tenk at alt skal være perfekt fra starten av. Ta deg tid til å bli kjent.
  • Koble av innimellom. Meld deg for eksempel inn i en studentforening eller stikk på trening. Hjernen har ikke godt av å gå på høygir døgnet rundt.

Les OsloMet-forelesernes studietips (oslomet.no).