Droppe til innhold

Nyheter

Bilde av koronavirus, sirkeformet med pigger og teksten informasjon om koronaviruset.

Flere studenter får komme til studiestedene

Flere studenter kan få være på campus og studere. Du må ta e-læring i smittevern før du kommer.

Se også OsloMets samleside om koronaviruset for ansatte og studenter  

Regjeringen åpner for at alle studenter som er avhengig av tilgang til campus for å holde studieprogresjonen, skal få tilgang. Du vil få beskjed fra ditt fakultet i løpet av neste uke hvis du er i denne gruppen. 

- Dette er veldig gode nyheter for våre studenter, sier rektor Curt Rice. Nå skal vi jobbe sammen med fakultetene for å raskt gi tilgang til de som trenger det mest og samtidig ivareta smittevern og renhold.  

- Vi vil komme med informasjon om hvem dette gjelder i løpet av neste uke. Studieprogresjon er viktig for at studentene ikke blir forsinket med studiene. Jeg gleder meg virkelig til å se våre studenter på campus igjen. 

Smittevern er et ansvar for alle  

Skal du være i OsloMets bygninger har du personlig ansvar for å : 

Dette gjelder alle som får tilgang, både studenter og ansatte.   
Hovedregelen er fortsatt at færrest mulig skal oppholde seg på campus. Fra mandag 11. mai kan de studentene som får tilgang fra sitt fakultet komme til campus. Du kan komme inn i bygningene med studentkort og pinkode. Lesesaler vil være åpne for de som har tilgang. Informasjonssentre, datavakt, IT-støtte, auditoriehjelp kan man ikke regne med er åpne eller i full kapasitet.Treningsrom og garderober holdes stengt. 

Både studenter og ansatte oppfordres til om mulig å sykle eller gå til jobben for å unngå kollektivtransport i rushtiden og minske risiko for smittespredning. 

Fortsatt digital eksamen og digital undervisning 

Eksamen og undervisning vil i hovedsak fortsatt være digital ut vårsemesteret. Enkelte eksamener og praktisk undervisning kan gjennomføres på studiestedene for at studenter ikke skal bli forsinket i utdanningen sin. 

Hvis din undervisning eller eksamen nå kan gjennomføres på studiestedet vil du få beskjed fra ditt fakultet.  
Er du student i en risikogruppe og er bekymret for å bli utsatt for smitte på reiseveien eller på studiestedet? 

OsloMet vil legge til rette for at du fortsatt får tilbud om digitale studier og eksamen selv om dine medstudenter får komme på studiestedet. Gi beskjed til ditt fakultet via kontaktskjema hvis du får tilgang, men er i risikogruppen og derfor ikke kan møte. 

 

chatbot-portlet