Nyheter - Student

Nyhetportlet

Runa Marie Grimholt smiler til kamera

Foto: Camilla Sætehaug, Tidsskriftet Bioingeniøren.

Årets underviser 2022

Runa Marie Grimholt, universitetslektor ved bioingeniørutdanningen, er av studentene kåret til årets underviser 2022.

Hvert år kårer studentene i regi av Studentparlamentet en underviser som har utmerket seg spesielt. I år var det 48 nominasjoner. Vinneren kåres av en jury bestående av studenter fra alle de fire fakultetene ved OsloMet, og nestleder for Studentparlamentet. Prisen ble delt ut under kick-off for ansatte på Rockefeller 1. september.

Årets underviser er Runa Marie Grimholt

Runa Marie Grimholt er universitetslektor ved naturvitenskapelig helsefag, og er svært glad for den hyggelige overraskelsen og anerkjennelsen fra studentene. 

– Tusen hjertelig takk! Det at studentene setter så stor pris på undervisningen min at de tar seg bryet med å nominere meg, betyr veldig mye. Jeg vil selv takke studentene. Deres iver og nysgjerrighet gjør dette til en utfordrende og morsom jobb for meg, sier Grimholt.

– Takk også til gode og dyktige kolleger på bioingeniørutdanningen, og til juryen for at dere valgte meg, sier en glad prisvinner. 

Dette sier studentene om prisvinneren:  

Runa er en fantastisk underviser og formidler innenfor bioingeniørfaget. Hun er alltid godt forberedt, og sørger for å gjøre undervisningen relevant og variert. Hun er faglig oppdatert, og har en stor entusiasme for fagområdet sitt som smitter over på studentene. 

Runa tar seg alltid tid til å svare utfyllende på spørsmål. Dersom hun selv ikke har kapasitet til å svare, legger hun til rette for at studentene skal kunne få svar fra sine kolleger.

At Runa involverer sine kolleger på denne måten, trekkes fram av juryen som særlig positivt. Å etablere faglige nettverk på denne måten øker studentenes faglige utbytte, og juryen mener dette er et eksempel til etterfølgelse. Ved å legge vekt på dette punktet ønsker juryen å synliggjøre viktigheten av å etablere kunnskapsutveksling som et satsningsområde for OsloMet.

De som også fikk mange stemmer av studentene i nominasjonsrunden var: 
Peter William Hansen, institutt for estetiske fag
Marko Stojiljkovic, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
André Brodtkorp, institutt for informasjonsteknologi