Droppe til innhold

Nyheter

Åpner for utveksling i Europa våren 2021

Åpner for utveksling i Europa våren 2021

Våren 2021 er det igjen mulig å reise på utveksling til Europa. Utveksling utenfor Europa og praksisutveksling både innenfor og utenfor Europa er fortsatt kansellert.

Våren 2020 måtte mange studenter avbryte sitt utvekslingsopphold på grunn av koronapandemien og ingen studenter fikk reise på utveksling i høstsemesteret. Nå åpner OsloMet opp for muligheten til å reise på utveksling til Europa våren 2021.   

Om du har søkt om utveksling til Europa, går søknadsprosessen som normalt, men vi gjør oppmerksom på at det vil ta noe lengre tid før du får svar. 

Verden er fremdeles svært preget av den pågående pandemien, så vi gjør oppmerksom på at forhold utenfor OsloMet sin kontroll likevel kan medføre at utvekslingsopphold ikke kan gjennomføres. 
 


Fortsatt ingen utveksling utenfor Europa 

OsloMet har besluttet å kansellere all utveksling utenfor Europa våren 2021. Situasjonen utenfor Europa er fortsatt for usikker til at vi kan åpne opp for utveksling, og dette er på grunn av smittesituasjonen, reiserestriksjoner, og partnerinstitusjonenes mulighet til å tilby et tilfredsstillende
studieopphold.

Om du har søkt om utveksling til en institusjon utenfor Europa, vil vi gjøre det vi kan for å finne en utvekslingsmulighet for deg ved en av våre europeiske partnerinstitusjoner.

Internasjonal koordinator ved ditt fakultet vil ta kontakt med deg med mer informasjon om fremgangsmåte.


Kansellering av praksisutveksling våren 2021 

På bakgrunn av særskilt usikkerhet rundt smittevern og ivaretakelse av faglig kvalitet har OsloMet besluttet å kansellere all inn- og utgående praksisutveksling for våren 2021, både innenfor og utenfor Europa. 

OsloMet anser praksisutveksling som ekstra utfordrende i den situasjonen vi står i nå. Praksisutveksling krever mer tilrettelegging og tidligere planlegging av opphold sammenlignet med øvrig utveksling.

Har du søkt om praksisutveksling vil du bli kontaktet av internasjonal koordinator ved ditt fakultet. 

 

chatbot-portlet