Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30 (15+15)
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Norsk 1U - Emne 2

Subject code:
KFKNU16200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018- Videreutdanning i Norsk 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på Videreutdanning i i Norsk 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet).

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

  • Klasse A: torsdag 23.08  kl14.30-20.15, fredag 24.08 kl08.30-14.15
  • Klasse B: Tirsdag 28.08 kl14.30-20.15, onsdag 29.08 kl12.30-18.15

MERK!! På en av deres første samlinger vil det kommer en 2timers IKT-økt hvor Canvas og tekstbehandling står på programmet. Denne er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Rom for siste økt kommer etter hvert. 

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Pensumlitteratur

Akademika Frydenlund på campus kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken og signere på følgeseddelen. Så sender bokhandelen faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette, trenger de følgende opplysninger senest 1 uke før første samling:

  • organisasjonsnummer og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det)
  • navn på deltaker som skal hente pakken
  • hvilket studium man ønsker bøker til

Dere kan sende bestillingen til: frydenlund@akademika.no.

Forberedelser

Les grundig gjennom fagplanen på forhånd. To emner vil stå sentralt på den første samlingen: Skriving og grammatikk.

Hvis noen av dere får hentet bøkene før samlingen, kan dere lese: Hertzberg, «Grammatikk? I M. E. Nergård og I. Tonne (Red.) (2008): Språkdidaktikk for norsklærere. Oslo. Universitetsforlaget (s. 17-26).

Tenk gjennom: Hvilke kunnskaper om grammatikk har du fra før? Hva er kjent og hva er nytt?

I tillegg ber vi deg ta med en sakprosatekst som du liker. Det kan være alt fra en læreboktekst i et eller annet fag til et leserinnlegg, en kakeoppskrift, et sportsreferat – eller noe helt annet. Kanskje du selv har erfaringer med å bruke denne teksten i skolen, eller kanskje du bare har gledet deg over den.

Spørreskjema

For å planlegge arbeidet ønsker vi svar på noen spørsmål om arbeidssituasjonen din og erfaringer med norskfaget. Vi ber deg derfor svare på dette skjemaet innen 16. august: https://skjema.uio.no/99816 Dette vil spare oss alle for mye tid på første samling, og det vil også gjøre organiseringen av grupper enklere og bedre.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Klasse A - Samlingsdager: Torsdager og fredager
Uke 34: 23.08, 24.08
Uke 37: 13.09, 14.09
Uke 43: 25.10, 26.10
Uke 1: (2019) 03.01, 04.01
Uke 10: 07.03, 08.03
Uke 17: 27.04, 28.04
 
Klasse B - Samlingsdager: Tirsdager og onsdager
Uke 35: 28.08 ,29.08 
Uke 38: 18.09, 19.09 
Uke 44: 30.10, 31.10
Uke 2: 08.01, 09.01
Uke 11: 12.03, 13.03 
Uke 17: 23.04, 24.04

Kontakt oss