Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Matematikk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30 stp.
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Emne 2 - Tall og algebra

Subject code:
KFKMU16200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Matematikk 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen som student på videreutdanning ved OsloMet - Storbyuniversitetet!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 

Klasse A

Mandag 20. aug.

Tirsdag 21. aug.

Klasse B

Mandag 27. aug.

Tirsdag 28. aug.

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

All undervisning foregår på Campus Pilestredet. 

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas mm.

Merk! IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken øverst på nettsiden. Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den som nå er satt opp i timeplanen. Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Veibeskrivelse til Pilestredet

Veibeskrivelse til Pilestredet.  Dere bør beregne god tid for å finne fram til riktig bygning!

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Tema på første samling

Tema for 1. samling vil være Tall og tallforståelse.

Forberedelse til første samling

Dersom du har lyst til å lese litt på forhånd, anbefaler vi kap. 3 og 4 fra boka: Matematikk for lærere 1, Birkeland, Breiteig og Venheim, 6. utgave og kap 1 QED 5 – 10. 

Det kan lønne seg å kjøpe lærebøker til første samling.

Mer om undervisningen

På første samling vil vi sørge for at dere danner kollokviegrupper med 3 – 4 i hver gruppe. Mellom samlingene vil vi gi dere oppgaver som dere skal løse gruppevis. Vi forventer at disse gruppene jobber tett sammen og prosjektoppgaver og innleveringsoppgaver er obligatoriske for å få avlagt eksamen.

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Fag- og emneplaner

fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til emneplanen finner du også øverst på denne nettsiden.

Det er fint om du setter deg godt inn i fag- og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Klasse A - Samlingsdager: Mandager og tirsdager

Uke 34: 20.08, 21.08

Uke 39: 24.09, 25.09

Uke 44: 29.10, 30.10

Uke 4: (2019) 21.01, 22.01

Uke 9: 25.02, 26.02

Uke 14: 01.04, 02.04

 

Klasse B - Samlingsdager: Mandager og tirsdager

Uke: 35 27.08, 28.08

Uke 40: 01.10, 02.10

Uke 45: 05.11, 06.11

Uke 5: (2019) 28.01, 29.01

Uke 10: 04.03, 05.03

Uke 15:  08.04, 09.04

Kontakt oss