EPN

Architecture Programme description

Programme name, Norwegian
Arkitektur og rom
Valid from
2022 FALL
ECTS credits
15 ECTS credits
Duration
1 semester
Schedule
Here you can find an example schedule for first year students.
Programme history

Target group

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen.

Admission requirements

Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng, innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

Learning outcomes

For info se emneplan.

Content and structure

Se emneplanen.

Optional course Spans multiple semesters

1st year of study

2. semester