Ukraina-seminarer skal sette krigen i kontekst

Nyhetportlet

Bilde av en bygning som brenner.

Ukraina-seminarer skal sette krigen i kontekst

– Det er skremmende hvor fort vi venner oss til at det er krig i Europa, sier Ukraina-forsker Aadne Aasland. OsloMet inviterer til en åpen seminarrekke om utviklingen i Ukraina, både før og under krigen.

I løpet av fem seminarer skal forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet belyse ulike sider av krigen i Europa.

Seminarene er åpne for ansatte, studenter og andre interesserte. Seminarene skal også streames.

Det første seminaret holder Ukraina-forsker Aadne Aasland 1. juni.

– Mange av våre studenter på OsloMet tar profesjonsutdanninger som vil føre dem i kontakt med ukrainske flyktninger. Gjennom seminarene håper vi å gjøre jobben deres litt lettere, ved at de bedre kan forstå hvem flyktningene er, sier Aasland.

– Et sjokk

I tillegg til ansatte og studenter mener Aasland seminarene også bør interessere dem som allerede jobber med flyktninger i Norge.

– Vi på NIBR har mye kompetanse på Ukraina. Vi har vært i landet siden 2008, på lokalt nivå, og jobbet med flere forskjellige prosjekter, blant annet med ulike folkegrupper og identitet og med politiske reformer. I tillegg har vi bred kompetanse på mottakssiden av flyktningekjeden. Vi har lenge studert både asylrettens utvikling, bosetting og integreringsreformer i Norge og Europa. Alt dette blir belyst i seminarrekken, sier han.

Aasland har selv nærmest daglig kontakt med kollegaer fra universitetet i Kharkiv, en av de mest krigsherjede byene helt øst i Ukraina.

– I begynnelsen var det et stort sjokk. Jeg var ikke forberedt på at Russland skulle gå inn i hele Ukraina. Det er skremmende hvor fort vi venner oss til at det er krig i Europa, sier han.

– Bemerkelsesverdig motstandsvilje

I tillegg har Aasland mye kontakt med et meningsmålingsinstitutt. Forskerne ved NIBR på OsloMet får stadig ferske meningsmålinger fra Ukraina. Disse blir også presentert i seminarene. I tillegg vil forskerne ta for seg forholdet mellom Russland og Ukraina, hvorvidt etniske og språklige minoriteter blir diskriminert og hvordan krisen nærmest har snudd opp-ned på europeisk flyktningpolitikk.

Oleksandra Deineko, som selv flyktet fra Kharkiv og nå er gjesteforsker ved NIBR, vil fortelle om hvordan hverdagslivet har vært i Ukraina etter 24. februar, og hvordan ukrainerne forholder seg til krigen.

– Motstandsviljen, hvordan de har holdt stand i disse månedene, er virkelig bemerkelsesverdig. Det gir håp. Samtidig er jeg fortsatt veldig bekymret, for det ser ikke ut til at det blir noen snarlig løsning. Konflikten kan bli langvarig, sier Aasland.

Mer om seminarrekken:

1. juni: Ukraina: Land og folk – et overblikk
15. juni: How war changes society: the case of Ukraine
31. august: Språk og identitet i Ukraina: konflikt eller konsensus?
7. september: Flyktningbeskyttelse i EU og Norge: Ukraina i kontekst
5. oktober: Ukrainas historie og den politiske bruken av den i Russland og Ukraina