News - Student

Nyhetportlet

OsloMet-logoen i gul skrift på fasaden av et bygg.

Studentene ved HV har sagt sin mening om ny campus

358 studenter fra Fakultet for helsevitenskap svarte på studentenes fakultetsråd HV sin undersøkelse om campusprogrammet.

OsloMet skal flytte ut av studiested Kjeller i løpet av 2024 og etablere en ny fullverdig campus på Romerike. Campus Pilestredet skal bestå.

Studentenes fakultetsråd HV sendte i høst ut en undersøkelse til sine medstudenter.

- Vi sendte ut undersøkelsen for å høre hva studentene ønsker både når det gjelder lokasjon av ny campus, men også hvilke tilbud og fasiliteter som er viktige for dem i sin studiehverdag, sier leder for studentenes fakultetsråd HV Linn Elisabeth Lihagen.

- Det var også viktig for oss å identifisere hvordan vi best kan jobbe videre med studentene når det gjelder campusprogrammet slik at vi sikrer medvirkning i prosessen og sikrer at alle studenter får tilstrekkelig informasjon. Vi satt med et inntrykk av at få studenter visste hva campusprogrammet egentlig var, derfor ønsket vi å sende ut en undersøkelse, sier hun.

Hovedfunn fra undersøkelsen

  • Ca. 36% av studentene ved Fakultet for helsevitenskap ønsker ny campus på Ahus

  • Ca. 19% ønsker ny campus i Lillestrøm
  • Ca. 12% ønsker ny campus på Jessheim
  • Ca. 33% svarer at de ikke vet hvor de ønsker at ny campus skal ligge

Av de studentene som har svart Ahus, ønsker 15% alternativ A med Helsevitenskapelig fakultet på Ahus, mens 21% ønsker alternativ B med både Helsevitenskapelig fakultet og Fakultet for teknologi, kunst og design på Ahus.

- Vi har analysert data fra spørreundersøkelsen og sett på hva som er viktig for både bachelor- og masterstudenter i Pilestredet og på Kjeller. Studentene har ulike behov for å få studiehverdagen sin til å gå opp, men vi ser også flere områder hvor studentmassen er samstemte rundt behov og ønsker til en ny campus, sier Lihagen.

For studentene er det spesielt viktig at en ny campus har:

  • et bibliotek
  • god tilgang til grupperom og lesesalplasser
  • tilgang til kantine med et godt utvalg av mat og drikke
  • bokhandel hvor de kan kjøpe pensumbøker
  • tilgang til SiO helse sine tjenester
  • simuleringsmuligheter

I tillegg er det viktig for studentene ved Fakultet for helsevitenskap at en ny campus ligger nær et kollektivknutepunkt med et godt kollektivtilbud, viser undersøkelsen.

Skal jobbe videre med å involvere studentene

Undersøkelsen har gitt studentenes fakultetsråd HV et godt grunnlag for å jobbe videre mot ny campus.

- Disse svarene gir oss en pekepinn på hvordan vi skal arbeide videre med campusutvikling, og hva vi må kartlegge videre. Vi ønsker å sikre studentmedvirkning. Spørreundersøkelsen har også gitt oss svar på hvordan studentene ønsker å bli involvert. Vi kommer til å lytte til det studentene har svart. Vi vil bruke denne kunnskapen til å sikre informasjon, medvirkning og en studentstemme i videre arbeid med campusprogrammet, avslutter lederen for studentenes fakultetsråd HV.