Ny digital varslingskanal

Nyhetportlet

OsloMet-logo på gul bakgrunn

Ny digital varslingskanal

OsloMets nye varslingskanal gjelder både for ansatte og studenter, og er en trygg og sikker måte å varsle om kritikkverdige forhold på.

I varslingskanalen er det mulig å varsle med navn, på vegne av andre og anonymt.

Du finner lenke til varslingskanalen og ytterligere informasjon om varsling her​​​​​​​

Si ifra om kritikkverdige forhold

OsloMet skal følge gjeldende lover og sørge for at alle har et forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

Vi har et ansvar for å undersøke alle varsel om mulige kritikkverdige forhold, og for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Derfor er det viktig at du sier ifra dersom du oppdager kritikkverdige forhold. Varsler behandles konfidensielt, og du skal ikke oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) fordi du varsler.

Flere varslingsmuligheter

Selv om OsloMet ønsker at den nye varslingskanalen skal brukes, er det fortsatt mulig å varsle via andre kanaler, som SMS, e-post, post eller telefon. Ansatte kan varsle muntlig eller skriftlig i linjen til nærmeste leder eller overordnet leder.

Ansatte kan også varsle via verneombudet, tillitsvalgt eller annen rådgiver. Det er også alltid mulig å varsle til offentlig tilsynsmyndighet, som for eksempel Arbeidstilsynet, Sivilombudet, politiet eller aktuelt departement, som Kunnskapsdepartementet.

Opplæring over sommeren

Over sommeren vil det tilbys ulik opplæring innen håndtering av varsel om kritikkverdige forhold.