News - Student

Nyhetportlet

Dame titter på bøker i en bokhylle på biblioteket.

Felles universitetsbibliotek i Pilestredet

Rektor har besluttet at OsloMet skal få et felles, samlokalisert universitetsbibliotek i P52 (Studenthuset). Målet er at det nye biblioteket skal stå ferdig i løpet av våren 2023.

Dagens tre biblioteker i P32, P35 og P48 skal avvikles og flyttes til P52. OsloMet skal bygge et moderne og bærekraftig bibliotek som vil gi et stort løft for hele universitetet.

- Det nye biblioteket vil bli et viktig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende, både som sosial møteplass og som arena for kulturarrangementer, sier fungerende rektor Nina Waaler.

Fortsatt studentarbeidsplasser rundt på campus

Selv om det blir ett felles universitetsbibliotek i Pilestredet, skal det fortsatt være tilrettelagte studentarbeidsplasser ulike steder på campus. Intensjonen er at det skal være studentarbeidsplasser i alle OsloMets bygg i Pilestredet, og at særlig førsteetasjene skal benyttes til dette formålet.

Klart for innflytting våren 2023

Arbeidet med bibliotekprosjektet starter opp i høst, og skal etter planen være ferdig i løpet av våren/forsommeren 2023. Arbeidet er i en konseptfase hvor tillitsvalgte, studenter og ansatte gir innspill på hva det nye biblioteket skal inneholde og hvilke tjenester biblioteket skal tilby.

Les mer om bibliotekprosjektet på ansatt.oslomet.no.