Bachelorstudium i tannteknikk - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i tannteknikk Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Dental materialvitenskap 2

Emnekode TAB1500
Studiepoeng 5.0

Oral protetikk 1 - grunnleggende tannteknikk, fysiologi og patologi

Emnekode TAB1350
Studiepoeng 25.0

Programplan

Studiestart høst 2023

Studiestart høst 2023

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed før studiestart. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde: 

  • Fullt navn 
  • Studium 
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Timeplan og undervisning

Timeplanen viser all undervisning i emnet. Nøyaktig timeplan er ikke klar før studiestart, men da vil du vil få beskjed om hvilken undervisning som gjelder for deg, da deler av undervisningen er gruppedelt.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.

Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko, må du få tatt prøve hos lege. Praksissteder kan kreve dokumentasjon på prøve før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning. Derfor viktig at du har dokumentasjon klar dersom aktuelt for deg.

Vaksine

Tannteknikerstudenter som skal ut i bedriftspraksis anbefales å være vaksinert for Hepatitt B med tanke på håndtering av avtrykk og pasientarbeid på laboratoriet.

Arbeidsklær

Du trenger godkjente arbeidsklær i ferdighetstreninger. Klærne kjøper du etter studiestart, og du vil få informasjon om dette.

Forkurs i kjemi

Kunnskap om dentale materialer er en sentral del av tannteknikerstudiet. Det er viktig for en tanntekniker å vite hvilke egenskaper og reaksjoner som oppstår i ulike typer dentale materialer, og i kombinasjonen av materialer som brukes til fremstilling av tannerstatninger. Hvis du ikke har hatt kjemi på ungdomsskolen og fra første året på videregående så anbefaler vi at du gjennomfører det digitale kurset Kjemiprepp (x.oslomet.no) som grunnlag for de tre emnene innen fagområdet dentale materialer.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00.
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema