APN

Kibris İlim Üniversitesi

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Kypros

Antall plasser
Fra dette studiet: 6
Skolepenger

Nei

Søknadsfrist

Du må søke om å få reise på utveksling innen 1. september for vårsemesteret/1. februar for høstsemesteret. Se punktet om "Når kan jeg reise" for å se når du kan reise på utveksling. 

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Kibris İlim Üniversitesi?

De som utveksler til Kypros skal delta i en praksisperiode innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Praksisplassering er opp til CSU, og du vil vanligvis først få mer informasjon om eksakt plassering ved oppstart av selve praksisperioden.

Du vil få veiledning på engelsk, men mange av pasientene, brukere og andre ansatte vil hovedsakelig snakke tyrkisk. Det er ikke noe krav å kunne tyrkisk for utveksling til CSU, men vi oppfordrer til å lære seg noen grunnleggende fraser før utreise.

Utveksling til Kypros er i forbindelse med emnet Folkehelse i et globalt perspektiv (SYK2850) som arrangeres av OsloMet. Det vil si at du skal følge læringsutbyttene, eksamen osv. beskrevet i dette emnet. Studiepoengene utstedes av OsloMet, og du vil ha en veileder som følger deg opp online underveis i perioden – i tillegg til veiledningen du får lokalt.

Språkkrav

Erasmus+ Online Language Support (OLS) tilbyr en gratis språktest online. Du kan ta testen for å kartlegge hvilket nivå du er på i det språket du skal følge undervisning eller praksis på. Etter å ha tatt testen, kan du også få tilgang til et digitalt språkkurs.  

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus+-avtaler  

Det stilles ingen formelle språkkrav. Men vi anbefaler at du har god språklig forståelse før du reiser på utveksling. 

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 4. semester.

Du begynner semesteret med praksis i Norge. Denne praksisperioden vil være noe «komprimert» - altså at du gjennomfører den på kortere tid enn normalt. Deretter deltar du i teoriemnet Technology and Society sammen med studenter fra andre fagområder og andre sykepleiestudenter som skal på utveksling.

Du reiser deretter til Kypros for en utvekslingsperiode på tre måneder.

Må jeg betale skolepenger?

Nei. Vi har noen gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+-programmet. Drar du på utveksling hit, får du dessuten Erasmus+-stipend. Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.  Les mer om kostnader og finansiering

 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav