epn-portlet

Emneplan forSKOMPD3000 Prøve - praktiske ferdigheter sykepleie

Engelsk emnenavn
Practical Examination in Nursing
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
0 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2021
Emnehistorikk

Innledning

Bestått fagprøve er et av vilkårene for å få autorisasjon som sykepleier. Helsedirektoratet har 05.06.2019 vedtatt at du som gjennomfører utdanningen ved OsloMet oppfyller dette tilleggskrav gjennom SKOMPD3000.

Hele utdanningen inneholder alle tilleggskrav som kreves for autorisasjon som sykepleier https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-19-1732

Du må likevel søke Helsedirektoratet om autorisasjon som sykepleier etter gjennomført utdanning.

Forkunnskapskrav

Bestått emne SKOMPD1000 og SKOMPDPRA1.

Læringsutbytte

Baseres på læringsutbytte fra de andre emnene i utdanningen, med stort fokus på områder som har betydning for pasientsikkerhet og generell kompetanse fra hovedområde 2 og 3 fra rammeplan for sykepleierutdanning av 2008. Spesielt trekkes fram:

 

Kunnskap:

Studenten har grunnleggende kunnskap og handlingskompetanse

  • i møte med den akuttkritisk syke pasienten

  • i møte med den kirurgiske pasienten (pre-, per- og postoperativt)

  • i møte med den medisinske pasienten

  • i møte med den eldre skrøpelige pasienten

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene får en introduksjon- og forberedelsestid før selve prøven. Prøven gjennomføres på én dag ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen andre krav enn forkunnskapskrav.

Vurdering og eksamen

Prøve - praktiske ferdigheter i sykepleie, som består av:

  • Multiple Choice 2 timer. 40 spørsmål 60% rett for bestått

  • Praktisk prøve (modifisert OSCE-test), knyttet til kirurgiske, medisinske og geriatriske pasientforløp, samt akuttmedisin. Gjennomføres stasjonsbasert.

Ved stryk i en del av prøven må begge deler tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Minimum fire interne og en ekstern.

Sensor gir poeng etter forhåndsbestemte sjekklister med kriterier basert på læringsutbytte i emneplanene.

Emneoverlapp

SKOMPD3000 og SKOMP3000 er 100 % overlappende.