epn-portlet

Emneplan forSKOMPD2110 Legemiddelregning

Engelsk emnenavn
Drug calculations
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
1 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Emnehistorikk

Innledning

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt legemiddelregning.

Studiepoeng fra rammeplan er:

 • Hovedemne 3 - 1 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de sentrale begrepene i legemiddelregning
 • har kunnskap om legemiddelregningens plass som en del av legemiddelhåndtering og hvordan denne reguleres av lover og forskrifter

Ferdigheter

Studenten mestrer legemiddelregning ved at studenten

 • kan bruke internasjonale standarder og enhetssystemer innenfor legemiddelregning
 • kan regne ut dose, styrke og mengde
 • kan regne ut injeksjons- og infusjonshastighet (dr/min og ml/t)
 • kan regne med tid, der dosen fordeles over en gitt tidsperiode, innenfor et gitt tidsrom
 • kan regne med tid der dosen er ordinert per ml. eller dråper og angitt per tidsenhet (0,125mg/ml eller 0,15ml/kg/min)
 • kan regne ut fra ordinert dose i forhold til kroppsvekt (i kg eller kroppsoverflate (i m2))
 • kan regne med fortynning av flytende legemidler eller fortynning av tilsetning av legemidler som er blandet ut for å gis som injeksjoner/fusjoner
 • kan vurdere og gjøre kontroll av egen og andres utregning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning, veiledning og ulike studentaktive arbeidsformer både samlingsbasert i uke 1 og 2 i 2021 samt digitalt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Kvalifiserende regneoppgaver (100% riktig) i form av flervalgsoppgaver innen angitt tid før eksamen.

Ved ikke godkjent arbeidskrav etter tre forsøk, trekkes studenten fra eksamen. Det gis mulighet til 3 nye forsøk på arbeidskrav ved senere eksamen.

 

En student som har brukt mer enn ett studieår mellom godkjent arbeidskrav og påberegnet eksamen, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk arbeidskrav før studenten får gå opp til eksamen i emnet.

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn, individuell, 3 timer.

Studenten har 3 forsøk på gjennomføring av eksamen. Dersom det etter den 3. eksamen er studenter som ikke har bestått, er det mulig å søke om et 4. og siste forsøk.   

Eksamen vil normalt bli arrangert 4 ganger i løpet av studieåret.  

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator utlevert fra universitetet.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått. For å bestå eksamen må studenten levere en feilfri besvarelse.

Sensorordning

En intern sensor.

Emneoverlapp

SKOMPD2110, SKOMP2110, SYBA2111, SYBA2110, SYBAS2110 og SPHLEG er 100% overlappende.