EPN

MALK5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Masterstudium i atferdsvitenskap - spesialisering i innovasjon og implementering
Omfang
60 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk. Velg engelsk versjon av nettsiden for å se fullstendig emnebeskrivelse.