EPN

FLKM4320 Utviklingsstudier: Makt og ulikhet Emneplan

Engelsk emnenavn
Development studies: Power and Inequality
Studieprogram
Masterstudium i internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Vurdering og eksamen