EPN

ELI3600 Industrielle kommunikasjonssystemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Industrial Communications Systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innen nettverksteknologi. Dette inkluderer både internett og  industrielle kommunikasjonssystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har grunnleggende forståelse og kunnskap til:

 • datanettverk
 • TCP/IP og OSI modeller
 • TCP og UDP kommunikasjon
 • Rutere og switches
 • IP Subnetting 
 • Internett av ting (IoT)
 • IoT Connectivity
 • IoT nettverk
 • Indutri 4.0 og Industriell IoT
 • Cybersikkerhet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sette opp nettverk av datamaskiner
 • grunnleggende konfigurasjon av rutere og switcher

Generell kompetanse

Studenten har:

 • praktiske ferdigheter i konstruksjon av nettverk og bruk av nettverkskomponenter
 • et overordnet forståelse for hvordan kommunikasjon foregår i ulike industrielle anvendelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, øvinger og lab.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 skriftlig oppgave (cirka 15 sider, individuelt eller i en gruppe på 2 studenter).

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Hadi Zahmatkesh

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng med ELTS2200 PC-basert instrumentering og kommunikasjonsnett og 5 studiepoeng med ELVE3605.