EPN

ELI2700 Elektronikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Electronics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i fagområdet elektronikk. Hovedfokuset er halvleder komponentene; dioden, bipolar transistor og MOS transistor. Disse komponentene og operasjonsforsterkeren brukes i dette emnet for å prosessere signaler i forsterkerkretser.

Emnet inneholder 2 studiepoeng fysikk

Anbefalte forkunnskaper

MEK1000 Matematikk 1000, MEK2000 Matematikk 2000, ELPE1300 Elektriske kretser og ELI2300 Dynamiske systemer, eller tilsvarende er anbefalt forkunnskap.

Forkunnskapskrav

Godkjent labororiekurs i ELPE1300 Elektriske kretser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til beskrivelse av signal i tids- og frekvensdomenet.
 • har kunnskap om oppbygging av forsterkere og kan analysere disse
 • har kunnskap om operasjonsforsterkere konfigurert med tilbakekobling
 • har kunnskap om ikke-ideelle parametre og begrensninger for operasjonsforsterkeren
 • har kunnskap om oppbygning og virkemåte av halvlederkomponenter
 • har kunnskap om dioden, modeller for dioder og ulike konfigurasjoner for bruk av dioder
 • har kunnskap om oppbygning og bruk av bipolare transistorer og MOS Felteffekt transistorer.
 • har kunnskap om transistorforsterkere inkludert dimensjonering av forsterkere og småsignal operasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • designe forsterkerkoblinger basert på tilbakekoblingssystemer
 • bruke dioder og transistorer
 • beskrive signaler i tid og frekvens
 • lese og kople opp etter et skjema og drive nødvendig feilsøking
 • diskutere en kretsløsning og forklare hvordan den virker
 • bruke leverandørmanualer og datablad på egen hånd
 • bruke enkle da- og ad-omformere

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og diskutere ulike valg av løsningsmetode
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen innen fagområdet elektronikk

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Seks laboratorieøvinger. Det skal leveres en protokoll per laboraotorieøvelse (hver på maks 4 sider).

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ola Jetlund

Emneoverlapp

Emnet har 4 stp overlapp med emnet ELTS2100 Elektronikk, og 3 stp overlapp mot emnet ELI1100 Elektronikk.