epn-portlet

Emneplan forDAVE3710 Akademisk Engelsk

Engelsk emnenavn
Academic English
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk slik at de kan kommunisere i teknologiske situasjoner og kontekster som er relevante for egen utdanning og framtidig yrke.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan på engelsk:

 • beskrive teknologens arbeid innenfor et valgt teknologiområde,
 • beskrive teknologiutvikling innenfor et valgt teknologiområde,
 • forklare engelsk språkbruk innenfor tekniske emner,
 • gjøre rede for oppsett og engelsk språkbruk i dokumenter som rapporter, memoranda og artikler skrevet for og i teknologirelaterte kontekster.

Ferdigheter

Studenten kan på engelsk:

 • bruke korrekt terminologi innenfor teknologirelaterte emner generelt og innenfor et valgt fagområde spesielt,
 • presentere og beskrive teknologi og relaterte prosesser,
 • utforme og skrive memoranda, rapporter og artikler på engelsk i tråd med internasjonale konvensjoner og uttrykksmåte innenfor tekniske emner, bruke egnet presentasjonsverktøy,
 • bruke engelsk i møter og diskusjoner i tråd med internasjonale konvensjoner og uttrykksmåter.

Generell kompetanse

Studenten kan på engelsk:

 • kommunisere skriftlig og muntlig kontekster som er relevante for egen utdanning og framtidig yrke,
 • tilpasse egen muntlig og skriftlig kommunikasjon til mottaker, situasjon og formål,
 • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid alene eller sammen med andre.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, skriftlige og muntlige øvelser inklusive presentasjoner og diskusjoner. Studentene vil arbeide dels individuelt og dels i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • To muntlige presentasjoner framført til avtalt tid.
 • Minst 80% oppmøte.

Vurdering og eksamen

Eksamensform: Mappevurdering, med følgende mappekrav:

 • to skriftlige individuelle arbeid
 • et skriftlig gruppearbeid utført av grupper på 2-5 personer

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig

Emneansvarlig

Evelyn Eika