EPN

DAVE3600 Apputvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
App Development
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i utvikling av applikasjoner (apps) for mobile enheter. Emnet tar utgangspunkt i rammeverk for Android-plattformen for å synliggjøre viktige begreper innen utvikling av mobile enheter. Emnet vil være et nyttig fundament for studenter som ønsker å arbeide med mobilapplikasjoner i forbindelse med bacheloroppgaven. Det vil være ønskelig, men ikke et krav, at studentene har tilgang til en Android-enhet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på ferdigheter i Javaprogrammering.

For å ha utbytte av emnet forutsetter det et faglig nivå tilsvarende eksamen i ITPE/DAPE1400 eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

  • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for programmering av applikasjoner for mobile enheter
  • gjøre rede for ressurshåndtering og hvordan GUI løsninger tilpasses små formfaktorer
  • gjøre rede for arkitektur, rammeverk og API-er på Android plattformen
  • forklare hvordan wi-fi og lokasjonsbaserte tjenester kan utvikles
  • forklare hvordan audio, video og kamera kan benyttes i mobile applikasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

  • designe og utvikle effektive brukergrensesnitt til mobile applikasjoner
  • utvikle mobile applikasjoner med databasekoblinger i Android rammeverket med SQLite
  • publisere den testede programvaren til en fysisk enhet

Generell kompetanse

Studenten:

  • har generell forståelse for utvikling av applikasjoner for mobile enheter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Utviklingsarbeid individuelt eller i gruppe på to.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

  • tre individuelle oppgaver 

Hver av de tre mappeinnleveringene består av programkode og en kort rapport med begrunnelse på valg gjort i utviklingen, 5-10 sider.

Alle deler i mappen må vurderes til bestått for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ Ikke-bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LV129A.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.