EPN

DATA2500 Operativsystemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Operating Systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene tilegne seg en oversikt over hvordan operativsystemer fungerer og lære å forstå prinsippene bak operativsystemer. Spesielt skal de tilegne seg innsikt i oppbyggingen av operativsystemer ved script-programmering med størst vekt på Linux.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er avhengig av at studentene har gode programmeringsferdigheter, f.eks. DAPE1400 Programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare grunnprinsippene for hvordan et operativsystem organiserer all ressursbruk og gjør det enklere og mer effektivt for vanlige brukere og applikasjoner å bruke en datamaskin
 • gjøre rede for hvilke operativsystemer som er de mest sentrale og forklare forskjellen på dem
 • forklare oppbyggingen av en datamaskin og hvordan operativsystemet styrer den
 • gjøre rede for multitasking, CPU-scheduling, prosesser, tråder og synkronisering
 • forklare hvordan operativsystemet organiserer bruk av cache og internminne
 • gjøre rede for harddisker og filsystemer
 • kunne analysere og forklare konkrete hendelsesforløp når man kjører programvare på og bruker et operativsystem
 • gjøre rede for virtualiseringsteknologier

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kommunisere med og styre operativsystemet fra kommandolinjen på Linux og Windows
 • lage nye brukere og grupper, sette rettigheter for filer og mapper på Linux og Windows
 • bruke pipes og omdirigering til å sette sammen enkle kommandoer til å løse komplekse oppgaver på Linux og Windows
 • løse konkrete oppgaver relatert til operativsystemer ved hjelp av scripting for Linux og Windows
 • bruke scriptspråk til filbehandling, array og hash, samt regulære uttrykk

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utveksle og drøfte problemstillinger om operativsystemer
 • gi anbefalinger om bruk og anskaffelse av operativsystemer
 • raskt sette seg inn i ny teknologi relatert til operativsystemer
 • vurdere og anbefale hvilke script- eller programmerings-språk som er best egnet til å løse et konkret datateknisk problem
 • hjelpe vanlige brukere å løse oppgaver relatert til operativsystemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og individuelle øvinger. Øvingene er basert på eget arbeid med veiledning fra faglærer og/eller studentassistent. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse på maksimalt 4 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 gruppearbeider
 • 3 multiple choice-tester

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: DATS2500, ITPE2500

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.