EPN

DATA2410 Datanettverk og skytjenester Emneplan

Engelsk emnenavn
Networking and cloud computing
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om TCP/IP og de ulike protokollene som benyttes på internett. Studentene skal forstå hvordan internett fungerer i dag og hvilke komponentene som bygger opp et datanettverk. Studenter skal tilegne seg innsikt i moderne teknologi for skytjenester. De skal gjennom praktiske øvelser få kunnskap om datapakkenes oppbygning og ulike skytjenestearkitektur.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på DATA1500 Databaser og DATA1600 Programutvikling, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • kjenne til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP modellen
 • forklare virkemåten til de viktigste nettverksprotokollene
 • kjenne til hvilke driftsmessige og infrastrukturelle muligheter virtualisering og nettskybaserte løsninger tilbyr

Ferdigheter

Studenten kan:

 • konfigurere datanettverk
 • bruke nettverksverktøy til å studere datatrafikk
 • programmerere sockets
 • benytte automatiseringsverktøy for utrulling av applikasjoner og støttende infrastruktur
 • anvende nettskybaserte tjenester som utviklingsplattform
 • benytte monitoreringssystem for å overvåke ytelsen og stabiliteten til applikasjoner og driftsmiljøer

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • forstå og formidle problemstillinger innen nettverk og datasystemer.
 • formidle viktigheten og nødvendigheten av å bruke gode metoder og teknologier i forhold til skytjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og lab-kurs. Øvingene er basert på individuelt arbeid og gruppearbeid med veiledning fra faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • To individuelle oppgaver

Veiledning for oppgavene vil bli gitt i øvingene.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler

 • en individuell oppgave/ praktisk eksamen (40% av karakteren), opptil 15 sider
 • en avsluttende skriftlig eksamen 4 timer (60% av karakteren)

Begge eksamener må vurderes til bestått for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Safiqul Islam

Emneoverlapp

The course is equivalent (overlaps 10 credits) with ITPE2410. The course overlaps 3 credits with DATS / ITPE2400. When practicing the 3-time rule for registration for the exam, experiments used in equivalent subjects count.