EPN

BLDP1000 Praksis i barnehage, 1.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training Preschool, 1st Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Du kan lese om praksisstudiet i programplanen. Du finner praksiskalenderen, retningslinjer for praksis med mer her:https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Du finner informasjon om læringsutbytte og progresjon i praksis i programplanen.

Innhold

Du finner omtale av innhold i programplanen og her https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Arbeids- og undervisningsformer

Du finner omtale av praksis i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Du finner omtale av praksis i programplanen.

Vurdering og eksamen

Du finner omtale av praksis i programplanen.

Vurderingsuttrykk

Se omtale i programplanen

Sensorordning

Se omtale i programplanen