epn-portlet

Emneplan forBAPD2000 Prosjekt og merkevarebygging

Engelsk emnenavn
Project and Branding through Design
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fremmer kunnskap om design som profesjonsfag. Emnet består av to perioder der den første, ca. 2 uker, fungerer som et forkurs med fokus på ulike metoder eller kunnskap relatert til profesjonen. Den andre perioden, de resterende 4 ukene, er et samarbeidsprosjekt mellom 1., 2.og 3.bachelor. Studentene deles i grupper på tvers av klassene. Perioden fungerer som praktisk øving av gjennomgått teori / fagstoff fra 1.periode der gruppene arbeider med eksterne oppdragsgivere og / eller eksterne problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Bestått emne BAPD1000, BAPD1020, BAPD1300 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til identitetsbygging (del 1)

 • kjenner til teori og praksis rundt merkevarebygging (del 1)

 • kjenner til opphavsrett (Intellectual Property Rights) (del 1)

 • kjenner til kreative metoder for innovasjon gjennom problemløsning og produktutvikling (del 2)

 • kan gjennomføre en analyse av bedrift / oppdragsgiver

 • kjenner til ulike markedsføringsstrategier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende merkevarebygging og markedsføring som grunnlag for et designprosjekt (del 1)

 • kan bruke designskisseteknikker som strategisk verktøy i design prosessen (del 2)

 • kan koordinere eget prosjekt med en annen prosjektgruppe (BAPD3000) (del 2)

 • kan anvende idéutviklingsprosesser med andre involverte deltagere (del 2)

 • behersker å presentere og argumentere for de valg som gjøres i prosjektet (del 2)

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker å arbeide i et prosjekt

 • kan organisere samarbeid og dele ansvar

 • behersker å erfare konflikter underveis i et prosjekt

 • behersker kommunikasjon gjennom å utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette, bidra til utvikling av god praksis

 • kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Innhold

Emnet består av to deler. Prosjektene skal rettes mot samarbeid med eksterne aktører.

Del 1 omfatter cirka 1/3 del av emnet. Denne delen vil ha fokus på merkevarebygging, kreative teknikker og opphavsrett (IPR).

Del 2 omfatter cirka 2/3 deler av emnet og er et samarbeidsprosjekt mellom 1. 2. og 3.BA. Studentene danner grupper (designkontorer) på tvers av klassetrinnene. 3.BA skal fungere som prosjektledere i gruppene. Denne delen fokuserer på prosjektarbeid i team, øvet i praksis. Resultatet kan være vektet mot både konsept og ferdig utviklet produkt.

Arbeids- og undervisningsformer

Del 1: Prosjektarbeid individuelt eller i gruppe

Del 2: Workshop koordinert med 3. årsstudenter og 1. årsstudenter som arbeider i emnene BAPD1010 og BAPD3000.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent fremmøte i prosjektperioden (del 2).
 • Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar (del 1).
 • Refleksjonsnotat.

Vurdering og eksamen

Bedriftsanalyse, individuell eller gruppe. Omfang; forside + 4 - 5 A4 sider inklusive bilder og referanseliste.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.