Start en ny forening | Studentforeninger | Studiemiljø - Student

Start en ny forening

Start en ny forening

Vi hjelper deg!

Slik går du frem

  1. Sjekk at foreningen ikke finne fra før ved å gå igjennom foreningsoversikten
  2. Les OsloMet's foreningsreglement, og undersøk at foreningen du ønsker å starte oppfyller kravene for å bli en registrert studentforening ved OsloMet.
  3. Avtal et møte med SiO Foreninger for veiledning. SiO Foreninger har egne ansatte som jobber for å hjelpe studenter med foreningsarbeid. Disse er eksperter på alt som har med vedtekter, stiftelse og generell foreningsdrift å gjøre.
  4. Les SiOs råd og tips for oppstart av en ny forening.
  5. Skriv vedtekter med hjelp fra SiO Foreninger.
  6. Innkall til et stiftelsesmøte (oppstartsmøte), hvor dere vedtar hva foreningen skal drive med, blir enige om vedtekter (lover og regler for foreningen), skriver protokoll (referat) og velger et styre.
  7. Registrer dere i Brønnøysundregisteret, slik at dere kan opprette en egen bankkonto for foreningen.
  8. Registrer den nye foreningen på SiOs nettsider "Min forening".
  9. Søk om støtte til å drive med aktiviteter, hvis dere har behov for det.

Husk at studentforeninger først og fremst skal drives for og av studenter, og skal tilføre noe ekstra til studentlivet i Oslo og Akershus. Vi anbefaler sterkt å ta kontakt med SiO Foreninger før man setter i gang prosessen med å starte en ny forening.

Ta kontakt

Ta kontakt

SiO Foreninger

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52, 2. et
Tidspunkt/Åpningstid :
Besøkstid på OsloMet: tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.00
Url :
SiO Foreninger