Droppe til innhold

Ofte stilte spørsmål om digitalt studentbevis

Hvordan logger jeg på appen?

Du logger på med det samme brukernavnet (sxxxxxx) og passordet som du bruker på andre OsloMet-systemer (Canvas, datamaskiner osv.).

Når kan jeg ta i bruk appen?

Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i Studentweb kan du ta i bruk appen. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert hos oss.

Trenger jeg fortsatt studiekort (adgangskort)?

Ja, du trenger det blant annet for å låne bøker på Universitetsbiblioteket og som adgangskort OsloMets bygninger. Du må ha med deg studentkortet når du oppholder deg på OsloMets område.

Hvordan beviser jeg at jeg har rett på studentbillett hos NSB eller Ruter?

Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett og Studentbevisappen. Studentbevisappen viser at du er aktiv student ved OsloMet.

Hvorfor vises ikke bilde av meg i appen?

Dersom du ikke har skaffet studentkort med bilde vil appen heller ikke vise bilde av deg. Mer informasjon om hvor og når du kan hente studentkort får du etter studiestart.

Er Studentbevis-appen likevel gyldig når den ikke viser bilde av meg?

Ja, men du må legitimere deg med annen gyldig legitimasjon. Appen bekrefter at du er aktiv student.

Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?

Ved feilmelding, send en e-post til studentbevis@oslomet.no

Trenger jeg å vise semesterkort når jeg skal ta eksamen?

Nei det trenger du ikke.

Hvordan kan jeg bestille semesterkort på papir?

Semesterkort kan bestilles  på Studentweb. Husk at kvitteringen blir sendt til registrert semesteradresse så det er viktig at denne er oppdatert i Studentweb.

Hva slags informasjon henter appen om meg?

Appen henter følgende informasjon: navn, fødselsdato, studentnummer, institusjon og om du er aktiv student (betalt semesteravgift og semesterregistrert deg).

Hvor blir denne informasjonen lagret?

Informasjonen blir lagret i appen på telefonen din.

Hvor lenge er studentbeviset gyldig?

Semesterregistrering og betalt avgift er gyldig til 31. januar i høstsemesteret og 31. august i vårsemesteret.

Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?

Send en epost til studentbevis@oslomet.no hvis du trenger hjelp i forbindelse med appen.

Hva er Feide?

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. OsloMet bruker Feide. Ditt brukernavn (sxxxxxx) og passord brukes på en rekke tjenester, også i denne appen.

Hva er FS?

FS - Felles studentsystem - er OsloMets database for studentinformasjon. Her henter appen ut nødvendig informasjon om deg.

Vilkår for bruk av studentbevis

Appen vil vise informasjon om navn, studiested, og om du har betalt og semesterregistrert deg. Appen fungerer som studentbevis hos samskipnader og kollektivselskaper i Bergen og Oslo. Andre aktører kan nekte å forholde seg til appen som studentbevis. Hvis appen ikke viser bilde av deg, må du ta med annen gyldig legitimasjon med bilde.

Ved første gangs bruk må appen være koblet til internett for å laste ned informasjon. Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen.

OsloMet tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

Se sidene til felles studentsystem for mer informasjon.

Kontakt oss