Nyheter - Student

Nyhetportlet

Vil du jobbe med faglig støtte for medstudenter?

Vil du jobbe med faglig støtte for medstudenter?

Nå kan du søke jobb som studentassistent og gjøre en forskjell for medstudentene dine.

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt.  

Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Tiltakspakken varer ut 2021 og skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. 

Om stillingene 

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter. Aktiviteten kan være alt fra kollokvieleder, labveileder til mentor for nye studenter.  

Studentassistentene lønnes i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time).  

Hvem kan søke? 

  • du må være registrert student når du søker og i perioden stillingen varer  
  • du har gode kommunikasjonsevner     
  • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy  

Hva får du som studentassistent? 

  • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode  
  • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter  
  • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring    
  • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte 
  • attest som kan være nyttig å ha senere i arbeidslivet  

Hvordan søke? 

Følg med i Canvas, Facebook og på ledige stillinger ved OsloMet.  

Kontakt  

Har du spørsmål, kontakt koordinator for Studentpakken Asta Øvsthus Kristiansen, eller din foreleser.