Nyheter - Student

Nyhetportlet

Laptop med kaffekopp og gule lapper.

Semesterregistrering og ny timeplan

Allerede nå kan du gjøre deg klar for høstsemesteret. Fra 1. juni kan du semesterregistrere deg i Studentweb. Da får du også tilgang til høstens timeplan.

Forbered deg til høstsemesteret – fra 1. juni kan du semesterregistrere deg. Du må registrere deg og betale semesteravgift for å beholde studieretten din, fortsatt ha tilgang til systemer, ha gyldig studentbevis og kunne søke om lån fra Lånekassen

Etter at du har semesterregistrert deg i Studentweb kan du se:

  • Din personlige timeplan ved å logge inn på student.oslomet.no. Hvis studiet ditt er delt inn klasser og grupper, vil du ikke kunne se undervisning for disse før fordelingen er gjort på fakultetet.
  • Dine emner og dine pensumlister i Canvas.
  • Dine skoleeksamener i Studentweb.

Timeplanen er klar

Timeplanen for høsten publiseres 1. juni. Du finner din personlige timeplan på student.oslomet.no etter at du har semesterregistrert deg.

  • For en del studier må du være oppmeldt i grupper og klasser for å se timeplanen. Dette kan skje også rett etter studiestart.
  • Trenger du å se valgfag før du velger de, mangler du emner eller har andre spørsmål? Se hjelp til timeplan.
  • Trenger du å finne rommet du skal ha undervisning i? I timeplanen under Finn rom ligger lenke til Mazemap med romkart.

Husk oppmelding i valgfag

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til valgfrie emner. Fristen er 1. september, men du kan gjøre det allerede nå.

Oppmelding til ordinære emner i din studieplan vil skje automatisk. Ta kontakt med ditt fakultet med spørsmål om oppmelding til emner.

Canvas

To timer etter at du har gjennomført semesterregistrering får du automatisk tilgang til emnene dine i Canvas, inkludert pensumlisten dersom underviseren har publisert emnet.

Eksamen

Etter at du har semesterregistrert deg vil du finne tidspunkter for dine skoleeksamener i Studentweb. Kontakt ditt fakultet for å få informasjon om hjemmeeksamener og muntlig eksamener.  

Har du dysleksi, AD/HD, pollenallergi eller andre dokumenterte helsetilstander som gir deg krav på tilrettelegging under eksamen? Ny søknadsfrist fra høsten 2021 er 1. september – du kan søke om tilrettelegging under eksamen allerede nå.