Droppe til innhold

Nyheter

Resultater fra Studiebarometeret 2019

Resultater fra Studiebarometeret 2019

Årets tall fra Studiebarometeret er nå klare. Resultatene for OsloMet viser en forsiktig framgang på flere områder.

Studentene ved OsloMet har i løpet av de siste tre årene blitt mer fornøyde med både undervisning, vurdering og det fysiske læringsmiljøet. På 8 av 10 indekser går utviklingen i positiv retning.

–  Det gjøres mye godt arbeid med studiekvaliteten på OsloMet. I år er det ekstra positivt at både Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design har hatt en tydelig framgang på de fleste områdene i undersøkelsen, sier prorektor Nina Waaler.  

Mest fornøyd med vurdering

Aller mest fornøyd er studentene med vurderingsformene, mens medvirkning er det området som skårer lavest. På begge områder er resultatene likevel bedre enn i fjor.
– Studiebarometeret viser både våre styrker og områder der vi kan bli enda bedre. Resultatene er et godt utgangspunkt for fagmiljøenes arbeid med studiekvalitet, sier Waaler.

– OsloMet setter denne våren i gang et nytt og omfattende prosjekt for å styrke kvaliteten og forbedre studentopplevelsen. Her er studentmedvirkning helt sentralt, og studentene skal bidra både med ideer, evaluering og testing av nye løsninger.

Inspirerende lærere og aktive studenter

Blant utdanningene som særlig utmerker seg med gode resultater i årets Studiebarometer, er bachelorstudiet i bioingeniørfag. Toril Tefre og Jorunn Marie Andersen underviser på bioingeniørutdanningen, og trekker fram nytt utstyr og studentaktive læringsformer som en av årsakene til at studentene er fornøyde.

–  Vi har fått flere helt nye og moderne analysemaskiner, og lisenser til et digitalt verktøy for vurdering av celler. Studentene får dermed gjøre vurderinger på realistiske case og får kjennskap til et verktøy som brukes i praksis, sier Tefre og Andersen.

Inspirerende lærere som tar med egne erfaringer fra praksis inn i undervisningen er også noe bioingeniørstudentene har vist at de setter pris på. Hele tre av utdanningens lærere ble i fjor nominert til årets underviser av studentene.  

Tefre og Andersen understreker at et godt samarbeid med studieadministrasjonen også har vært viktig for å sikre forutsigbarhet for studentene når det gjelder timeplaner og frister.

Fortsetter innsatsen på sykepleier- og lærerutdanningene

Årets undersøkelse viser en nedgang i tilfredsheten på sykepleierutdanningen.

–  Vi er godt kjent med at sykepleierutdanningen har noen utfordringer, og har sammen med de studenttillitsvalgte forsøkt ulike tiltak for å bedre tilfredsheten, sier dekan Gro Jamtvedt.

–  Det tar ofte tid før vi ser effekten av nye tiltak, og det er heller ikke slik at alt som prøves ut treffer, men dette fortsetter å være et satsingsområde for oss, sier hun.

Nå ønsker hun å diskutere hva som kan gjøres videre, sammen med studenter på både første og andre studieår.

På grunnskolelærerutdanningene øker tilfredsheten blant studentene på utdanningen som er rettet mot trinn 1-7, men går tilbake for trinn 5-10. Studentene opplever imidlertid ikke at læringsutbyttet har blitt dårligere – for trinn 5-10 måles en forsiktig bedring fra 2018 til 2019.

Fakta om studiebarometeret

Studiebarometeret sendes ut til over 65.000 studenter over hele landet. Undersøkelsen går ut til studenter på 2. studieår på bachelor og master. Ved OsloMet svarte 45 prosent av studentene som mottok undersøkelsen. Det er NOKUT som gjennomfører undersøkelsen.

 

chatbot-portlet