Nyheter - Student

Nyhetportlet

Studenter som sitter og prater sammen i parken.

Foto: Benjamin Ward

Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn

OXLO Mentorordning 2021 er nå åpen for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn i Oslo kommune. Ønsker du deg en mentor i Oslo kommune? Søk innen 16. april!

Oslo kommune tilbyr masterstudenter med flerkulturell bakgrunn en mentor som kan bidra med nyttig erfaring inn i arbeidet med masteroppgaven.

OXLO er Oslo kommunes felles symbol for alle aktiviteter og tiltak som bidrar til visjonen om Oslo som en åpen og inkluderende by for alle. I den sammenheng søker Oslo kommune deltagere til i vår mentorordning for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn.

Som deltager i OXLO Mentorordning får du tildelt en mentor som vil kunne gi deg unik faglig og praktisk støtte i arbeidet med masteroppgaven, samt være en døråpner for deg på vei inn i arbeidslivet i offentlig sektor. Ordningen gjennomføres parallelt med skoleåret 2021/2022, og er for de som skal levere masteroppgaven sin i løpet av dette året.

Mentorene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

 Mentorordningen gir masterstudentene:

  • en mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
  • nettverk
  • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år.

Virker dette interessant kan du søke her.

 Følg gjerne med på mentorprogrammets egen Facebook-side.

Velkommen til informasjonsmøte om OXLO Mentorordning

Ønsker du å vite mer er du velkommen til å delta på et åpent digitalt informasjonsmøte med Oslo kommune tirsdag 6. april fra kl.11.00 til 11.30.

Følg denne lenken for å delta i møtet.
Møtet er åpent for ansatte og studenter.

Tidligere studenter fra OsloMet om mentorprogrammet

Gjennom OXLO mentorordning får man god innsikt i hvordan Oslo kommune er organisert, og det er verdifullt dersom man tenker å jobbe der etter endt studie. Man får en mentor som kan koble deg til mange personer i kommunen, og det er veldig nyttig dersom man for eksempel trenger informanter til sin masteroppgave. Man kan også snakke med disse i forbindelse med semesteroppgave eller bare fordi du ønsker å høre om et tema eller om et arbeidsområde.

I begynnelsen av mentorordningen, er de også veldig opptatt av å koble mentorer og studenter som passer sammen. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave om offentlige anskaffelser så får du en mentor fra det området, eller en mentor som kan koble deg til flere personer som kan noe om det temaet. Jeg anbefaler virkelig andre studenter å søke!
Paulina Zvezdova, masterstudent ved Handelshøyskolen OsloMet