Nyheter - Student

Nyhetportlet

Bilde av fyrhuset

Hva mener du om ny strategi for OsloMet?

Rektoratet inviterer ansatte og studenter til strategitorg med julegløgg og pepperkaker 15. desember kl. 12-13 i Studenthallen i P52.

OsloMet har startet arbeidet med å lage en ny strategi som skal gjelde fra 2024. Den nye strategien skal vedtas av universitetsstyret høsten 2023. 

Fakulteter og sentre har nylig levert sine innspill om hva de mener er de største utfordringene samfunnet vil møte de neste 20 årene. 

På strategitorget vil du treffe ledelsen ved OsloMet, og få mulighet til å kommentere innspillene fra fakulteter og sentre.

Innspill direkte og digitalt

Du kan også gi innspill om hvordan OsloMet bør bidra til å svare på samfunnsutfordringene fremover. Du kan gi innspill direkte på strategitorget og/eller digitalt.

I forkant av strategitorget legges det ut informasjon på nettsiden for strategiarbeidet, hvor du finner lenke for å gi dine innspill. Følg med på nettsidene og i nyhetsbrev for ansatte.

Det vil bli satt opp buss fra Kjeller kl. 11.30. Meld deg på her, hvis du ønsker å benytte deg av dette.

Hold av tiden 15. desember kl. 12-13!