Nyheter - Student

Nyhetportlet

Hjemmeeksamen: Tips og råd!

Hjemmeeksamen: Tips og råd!

De fleste studenter ved OsloMet skal ha hjemmeeksamen i høst. Her finner du noen tips og råd før du setter i gang.

Denne høsten er det mange studenter som skal ha hjemmeeksamen. Studieverkstedet og eksamenskontoret ved OsloMet har tips og råd til deg det gjelder.

Før eksamen

 • Sjekk at du har tilgang til alle programmer og systemer du trenger for å ha hjemmeeksamen. Trenger du for eksempel VPN-tilgang for å finne tidsskrifter og ressurser?
   
 • Har du fått beskjed om at Feide-passordet ditt må byttes? Bytt før eksamen!
   
 • I forkant av hjemmeeksamen er det lurt å skaffe seg en oversikt over pensum. Bruk emneplanen som en sjekkliste. Lag tankekart eller punktvise lister.

Under eksamen

 • Husk at dersom du har individuell hjemmeeksamen kan du ikke samarbeide med andre. 
   
 • Bruk tid på å lese oppgaven. Se etter verbene. Verbene forteller deg hva du skal gjøre: skal du gjøre rede for, beskrive eller drøfte?
   
 • Deretter bør du komme raskt i gang med å skrive. Få ideene ned.
   
 • Disponer oppgaven. Hvor mye tid og hvor mange ord på hver del? Sjekk at du svarer på alle delene av eksamen.
   
 • Husk at du må sitere kildene dine, det er heller ikke lov med avskrift! Sjekk referansene dine. Du kan få veiledning på biblioteket ved OsloMet om hvordan sitere.
   
 • Still hele tiden spørsmål til din egen tekst. Er det du skriver relevant?
   
 • Les det du skriver høyt for deg selv. Du ser både språklige og faglige feil lettere da.
   
 • Sett av god tid til å gå gjennom teksten til slutt.
   
 • Sjekk hvilket filformat du er bedt om å levere i.
   
 • Start opplastingen i Inspera i god tid og kontakt brukerstøtte innen innleveringsfristen dersom du skulle få problemer. Les mer om hjemmeeksamen og innlevering her.

 

Flere tips og råd: