Samarbeidsavtale for praksis ved LUI - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Samarbeidsavtale for praksis - tilleggsinformasjon fra Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Samarbeidsavtale for praksis - tilleggsinformasjon fra Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

11.1.11 Nettsider for praksisinformasjon GFU

11.1.2 Avtaler og økonomi rundt praksisstudiene

11.1.3 Nasjonale retningslinjer og rammeplaner

11.1.4. Instituttets program- og emneplaner

11.1.5 Instituttets øvrige rammer